”Jag försöker ta mig ner till vattnet och ta en glass”

Solen skiner i Almedalen under måndagen som även är Centerpartiets dag. Makthavare träffar Michael Arthursson i den varma parken. Bakom oss står scenen där  Annie Lööf senare ska tala. Här ska även bandet Panetoz även kallade Dansa-pausa-gänget i folkmun, uppträda och värma upp scenen innan partiledaren talar. Michael är 58 år och har en tillbakadragen profil medialt men som [...]

Makthavare möter Liberalernas partisekreterare: Maria Arnholm

Maria Arnholm, 58 år gammal, född i Göteborg och uppväxt i Kungälv. I grunden jurist och sedan 80-talet aktiv i Folkpartiet, numera Liberalerna. Maria är inte den mest mediala liberalen, men vältalig skicklig när hon väl syns i skärmarna. Makthavare träffar Liberalernas partisekreterare Maria i Wisby Hotels lobby i ett soligt Almedalen. Det är söndag [...]

Almedalen för newbies

Almedalen – En gång om året möts olika samhällsgrupper från alla håll och kanter i Visby. Julafton för alla politiskintresserade. Staden förvandlas till den svenska politikens huvudstad. Något som kan framstå som rörigt för den som aldrig har varit där. Visst har du hört talas om rosémingel och partiledartal? Ta det lugnt – Makthavare säkrar [...]

#ideellt i Almedalen

Ideella listan är här! Allt fler söker sig till den ideella sektorn i Sverige. Det är en stor sektor med förbund, föreningar och organisationer som driver frågor inom alla möjliga områden och som kommer att både synas och höras i Almedalen i år. Makthavare har listat både stora och små, gamla som nya inom den [...]

De ideella myndigheterna

”Vi är ingen myndighet” står det i fet, stor stil när man besöker Naturskyddsföreningens hemsida. Lite udda kanske några tänker men vid närmre eftertanke är det en klok och talande formulering. Det ideella Sverige är stort och gör ett enastående arbete. Ett arbete som många gånger bli tungt och belastande. Ideella verksamheter arbetar hårt för att [...]

Nationalistiska krafter växer sig starka i Frankrike

Frankrike 2016. Ett land som ständigt är i politisk utveckling. Ett land som ännu återhämtar sig efter en terrorattack. Spåren finns ännu kvar, sedan efter attacken har rasism och hat spridit sig allt mer på nätet och stämningen har varit något spänd på sociala medier. Bland de franska medborgarna står det dock klart – de [...]

Kartläggning: Detta tycker partierna om surrogatmödraskap

Sverige står inför ett viktigt politiskt vägval. Den kommande veckan kommer Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet att presenteras. Förslag om lagstiftning om surrogatmödraskap i Sverige är uppe på tapeten. Surrogatmödraskap är idag oreglerat i svensk rätt och debatten splittrar såväl partier som block. Ska surrogatarrangemang legaliseras eller förbjudas? Surrogatmödraskap kan ske [...]