Tipsa oss

Vi är alltid på jakt efter de mest intressanta nyheterna och vi behöver din hjälp. Har du ett nyhetstips eller en historia som du tycker brode berättas? Skicka oss ett mail till tips@makthavare.se

Källskydd
Makthavare.se tar frågan om källskydd på största allvar. Vi välkomnar tips från våra läsare om politiska händelser, folk som får lämna eller får nya uppdrag, spelet bakom kulisserna etc. Som källa är du och din anonymitet skyddad av grundlagen. I Tryckfrihetsförordningen (TF) fastslås rättigheten att lämna uppgifter för offentliggörande till bland annat media. Rättigheten gäller alla – även offentliganställda tjänstemän. Denna meddelarfrihet regleras i 1 kap. 1§ 3 st. TF.

Meddelarfriheten garanterar frihet från straffansvar för att ha spridit uppgifter, även om uppgifterna omfattas av sekretess eller liknande begränsningar. En uppgiftslämnare har genom samma lag rätt att vara anonym (3 kap. TF). Om du begär att få vara anonym när du lämnar uppgifter till en journalist får denne inte berätta för någon att du är källan. Att röja en källa är straffbart. Myndigheter och dess anställda får inte heller efterforska uppgiftslämnare till media (3 kap. 4§ TF). Det är straffbart för tjänstemän att ens försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifter.