Om oss

Makthavare.se tycker att politik är så kul att vi tar det på allvar. Vi går bakom kulisserna och granskar såväl kända som okända beslutsfattare, tjänstemän och opinionsbildare. Makthavare.se är politikens egen lokaltidning, dit man vänder sig för att veta mer och förstå hur det blev som det blev och vilka som gjorde det möjligt.

Vi kombinerar god journalistik med nätets flexibilitet för att ge en djupare inblick i svenska politiska händelser. Ett stort nätverk av ideellt arbetande skribenter och andra medarbetare tillför, oavlönat på sin fritid, något som annars hade saknats i den politiska journalistiken.

Kontakt
Chefredaktör är Jessica Schedvin. Nyhetstips, frågor och dylikt ställs till desken@makthavare.se.

Källskydd
Makthavare.se tar frågan om källskydd på största allvar. Vi välkomnar tips från våra läsare om politiska händelser, folk som får lämna eller får nya uppdrag, spelet bakom kulisserna etc. Som källa är du och din anonymitet skyddad av grundlagen. I Tryckfrihetsförordningen (TF) fastslås rättigheten att lämna uppgifter för offentliggörande till bland annat media. Rättigheten gäller alla – även offentliganställda tjänstemän. Denna meddelarfrihet regleras i 1 kap. 1§ 3 st. TF. Meddelarfriheten garanterar frihet från straffansvar för att ha spridit uppgifter, även om uppgifterna omfattas av sekretess eller liknande begränsningar. En uppgiftslämnare har genom samma lag rätt att vara anonym (3 kap. TF). Om du begär att få vara anonym när du lämnar uppgifter till en journalist får denne inte berätta för någon att du är källan. Att röja en källa är straffbart. Myndigheter och dess anställda får inte heller efterforska uppgiftslämnare till media (3 kap. 4§ TF). Det är straffbart för tjänstemän att ens försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifter.

Bakgrund
I maj 2006 startade Magnus Ljungkvist och Jonas Morian Almedalsbloggen som en fristående informationskälla för alla de aktörer som deltar under Almedalsveckan. Snart knöt grundarna till sig fler skribenter, för att bredda perspektiven och öka den journalistiska slagkraften. Bloggen verkade för att fördjupa bevakningen av den bredd av aktiviteter som sker i och i anslutning till Almedalen.

Parallellt med detta drog Fokus (en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation) igång wikin Makthavare.se, för att presentera tidningens makthavarlista. Ambitionen var dock att utveckla det från en wiki till ett komplement till Fokus, där en ny typ av personinriktad politisk journalistik kunde få ta form.

Samtidigt ville gänget bakom Almedalsbloggen låta sin sajt ha relevans varje dag, året om, och Fokus ville ge makthavarewikin mer innehåll. Gemensamt utvecklades en ny version av Makthavare.se, som under tre år ägdes och drevs som ett samarbetsprojekt mellan FPG Media AB (Fokus) och Inre Kabinettet AB (Almedalsbloggen). Redaktionen kom att utgöras av journalister, politiskt aktiva, kommunikatörer och andra som ville skildra svenskt samhällsliv på ett nytt sätt. Skribenterna arbetar ideellt och är fristående, men rekryterade för att genom sina egna intressen och bakgrunder ge en så bred bild av samhällsdebatten som möjligt. Sajtens läsare återfinns huvudsakligen på redaktioner i de etablerade medierna, myndigheter, regeringskansli och riksdag, partier och organisationer med samhällsanknytning.

Makthavare i dag
Sedan maj 2012 står Makthavare.se på egna ben, helägt av Inre Kabinettet AB (IKAB). Bakom IKAB står Anne Brynolf, Cecilia Garme, Hampus Brynolf, Ida Thulin, Jakob Lind, Jonas Morian (ansvarig utgivare, Makthavare.se), Magnus Ljungkvist (vd, IKAB), Stina Ljungkvist, Stina Morian (styrelseordförande, IKAB) och Victor Bernhardtz.

Våren 2013 skrevs ytterligare ett nytt kapitel i Makthavares historia då en helt ny redaktion tog över ansvaret för driften av sajten. Det är denna grupp, under ledning av Jessica Schedvin (chefredaktör sedan oktober 2015), som sköter bevakningen av politiken och dess aktörer samt event.

Sedan sommaren 2022 är ägs Makthavare.se av Jessica Schedvin, Jonas Lundgren och Sars Graner Tyllman.