#ideellt i Almedalen

Ideella listan är här!
Allt fler söker sig till den ideella sektorn i Sverige. Det är en stor sektor med förbund, föreningar och organisationer som driver frågor inom alla möjliga områden och som kommer att både synas och höras i Almedalen i år.

Makthavare har listat både stora och små, gamla som nya inom den ideella sektorn. Hugg in, vi lovar att det finns något för alla att gå på! Vem vet? Kanske hittar du din framtida organisation eller förening att engagera dig i.

 1. Brottsofferjouren
  En organisation som arbetar för brottsoffers rättighet och för att ge stöd och rådgivning. De driver projekt och har lokala jourer runt om i landet och en nationell stödlinje som är gratis att ringa till.
  I Almedalen: Seminarium

 2. CONCORD Sverige
  En plattform för över 50 civilsamhällsorganisationer. Fokuserar på att minska fattigdom och arbetar för att påverka EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik.
  I Almedalen: Seminarier

 3. Djurens rätt
  Djurrätts- och djurskyddsorganisation som arbetar för politisk påverkan. Har funnits sedan 1882 och arbetar på nationell och internationell nivå.
  I Almedalen: Seminarier

 1. Individuell människohjälp
  IM arbetar både internationellt och nationellt med miljö, jämställdhet och utveckling av civilsamhället. I Sverige drivs projekt för integration.
  I Almedalen: Mötesplats, seminarier

 2. Forum – idéburna organisationer med social inriktning
  Sedan 20 år tillbaka har Forum organiserat ett stort antal intresseorganisationer med social inrikting. Driver bland annat projekt för att utveckla civilsamhället.
  I Almedalen: Mötesplats ideella trädgården, seminarier

 3. Föreningen för Utvecklingsfrågor
  Ideell förening med syfte att informera och synliggöra utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. Anordnar seminarier, debatter och driver biståndsebatten.se.
  I Almedalen: Seminarium

 4. Handikappförbunden
  Förbunden består av ett stort antal intresseorganisationer som arbetar för ett samhälle mer tillgänligt för alla.
  I Almedalen: Mötesplats, seminarier, heta stolen

 5. Hungerprojektet
  En ideell organisation som arbetar i tolv länder i Afrika, Latinamerika och Asien för en värld fri från fattigdom och hunger. I Sverige arbetar de med utbildning och insamling.
  I Almedalen: Mötesplats, seminarium.

 6. Läkare i Världen
  Driver allas rätt till vård och arbetar i över 70 länder.  Nationellt drivs medicinsk klinik för personer som saknar subventionerad vård i Sverige.
  I Almedalen: Seminarium

 7. Naturskyddsföreningen
  Ideell förening som har funnits i över hundra år. Arbetar med både politisk påverkan och konsumentmakt för att sätt naturskydd och miljövård på agendan.
  I Almedalen: Seminarier

 8. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS
  Är den organisation i Sveriges som endast arbetar för och med kvinno-och tjejjourer. Arbetar med 120 medlemsjourer för att ge stöd och skydd åt utsatta kvinnor.
  I Almedalen: Seminarier

 9. Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek
  Ett förbund som arbetar med hälsofrågor från patientens perspektiv. Har ett nätverk på både nationell och lokal nivå för att samarbeta med bland annat landsting och kommuner.
  I Almedalen: Mötesplats, seminarier

 10. Riksidrottsförbundet
  En paraplyorganisation för hela svenska idrottsrörelsen där de stödjer och representerar idrottsrörelsen utåt.
  I Almedalen: Mötesplats ideella trädgården, seminarier

 11. Rädda Barnen
  Arbetar tillsammans med medlemmar, internationella organ och lokala organisationer efter barnkonventionen för att långsiktigt stärka barns rättigheter .
  I Almedalen: Seminarium

 12. Sensus studieförbund
  Ett förbund som arbetar med både lokalt och nationellt med utbildning och kultur för ökad förståelse och hållbarhetsarbete i samhället.
  I Almedalen: Mötesplats ideella trädgården, seminarier

 13. Sveriges Kvinnolobby
  Sveriges paraplyorganisation för kvinnorättsorganisationer som med feministisk grund driver opinion i form av flera projekt och sätter jämställdhet på agendan.
  I Almedalen: Seminarier

 14. Sveriges Stadsmissioner
  Samlar de olika Stadsmissionerna runt om Sverige för opinionsbildning, hjälpa människor i utsatthet, och för att arbeta bredare runtom i landet.
  I Almedalen: Seminarium

 15. Spelberoendes riksförbund
  En sammanslutning av föreningar som arbetar i större delar av landet för att ge stöd till människor med spelberoende och deras anhöriga.
  I Amledalen: Mötesplats, seminarium, heta stolen

 16. Teskedsorden
  En stiftelse som arbetar med barn och ungdomar genom att arrangera fortbildningar för ökad tolerans och respekt i samhället.
  I Almedalen: Mötesplats ideella trädgården, seminarium

 17. We Effect
  En biståndsorganisation som arbetar för långsiktig förändring inom hållbarhet, jämställdhet, fattigdom och landsbygdsutveckling i 25 länder och fyra världsdelar.
  I Almedalen: Seminarier