Sverigedemokraterna och vågmästarrollen

Makthavare.se har granskat hur Sverigedemokraterna har röstat vid voteringar i riksdagen. Oftast röstar de på samma sätt som regeringen, men tillsammans med övriga oppositionspartier har de hittills under mandatperioden vunnit mot regeringen vid tjugoåtta tillfällen. Få av besluten handlar dock om partiets kärnområden invandring, brottslighet och ålderdom.

Hostelägaren som kämpar för kvinnors rätt i Egypten

Dina Abou el Soud driver ett hostel i närheten av Tahrirtorget i Kairo. Under revolutionen i Egypten öppnade hon upp det för demonstranterna och lät dem få en stunds vila. Hon tillät dem också att hålla politiska möten och utsatte sig för stora personliga risker.

När blir det tillräckligt med bostäder, Attefall?

När bostadsminister [[Stefan Attefall]] och socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson [[Veronica Palm]] möttes för att prata bostadspolitik kom det mest att handla om vad som egentligen är regeringens ansvar i bostadsbyggandet och om hur ett statligt stöd bäst kan se ut. Det handlade också till viss del om upprustning och energieffektivisering av befintliga bostäder.

Frågan om vapenexporten lever i Almedalen

När [[Stefan Löfven]] utfrågades av Expressens reporter [[Niklas Svensson]] idag ställdes denna stillsamma fråga av en handfull i publiken: Hur blir det med vapenexporten? Under Almedalsveckan har olika representanter för fredsrörelsen stillsamt manifesterat på olika ställen. Makthavare.se såg dem senast vid örlogsfartyget HMS Carlskrona. Då bad de besättningen lämna fartyget och komma ombord på deras fredsfartyg [...]

Vad händer i Almedalen i dag?

Veckan börjar gå mot sitt slut. Men än finns det många intressanta saker att göra i Visby. Makthavare.se gick ut på stan och frågade vad som händer idag.

Skolmat kan faktiskt vara god

För 20 kronor kan Almedalsbesökarna smaka på Atheneskolans skolmat i Visby. Syftet är att visa att skolmat inte måste vara dålig. Atheneskolans recept är mat lagad från grunden och ingredienser efter säsong. Lyckas de? Ja, barnen vid vårt bord sa i alla fall att det var gott, och de borde ju veta.

The only way is up…

På socialdemokraternas ekonomi-politiska seminarium stod krisen i Europa återigen i fokus. Att visa solidaritet med andra länder utan att äventyra ekonomin i hemlandet blir allt mer komplext. Trots att både problemområden och lösningar presenterades var det ingen av panelisterna som ville förutspå hur länge krisen kommer vara.

Vad händer i Almedalen idag?

I dag är det fredag och många Almedalsbesökare börjar känna sig lite möra. Men än finns det många intressanta programpunkter kvar. Vi har ställt frågan till några almedalsbesökare vad de ska göra i dag.

Nye Säpochefen känner sig trygg i Almedalen

Vid regeringssammanträdet idag utsågs [[Anders Thornberg]] till ny generaldirektör och Säpochef. På ett seminarium på temat ”Vad vet vi om morgondagens hot” ställde Makthavare.se frågan om hur säkerhetsläget är för Almedalsveckan, eftersom den allmänna besökaren inte påtagligt märker av något säkerhetspådrag. Anders Thornberg berättade att polisens säkerhetsarbete är stort, även om vi som besökare kanske [...]

En paus i parken…

Vem skulle inte behöva en stunds lugn och ro under Almedalsveckan? I Almedalen kan du möta utövare av Falun Gong, en uråldrig form av qigong för kropp och själ. Med utgångspunkt i fem lugna övningar får du hjälp att finna mer balans i livet. Kanske något för jäktade Almedalsbesökare?