Öppna dörrar mellan raderna i Folkpartiets regeringsutspel?

Ikväll hålls allmänpolitisk debatt på Folkpartiets landsmöte. Bland annat så kommer ett uttalande om regeringsfrågan att diskuteras. Partistyrelsens förslag till yttrande lyder som följer:

Folkpartiet går till val 2014 med ett eget valmanifest. Vi samverkar i valrörelsen för att bilda regering tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna inom Allians för Sverige. Folkpartiets mål är att Sverige ska fortsätta utvecklas i liberal riktning. De bästa sätten att nå detta mål är genom ett starkare liberalt parti och fortsatt allianssamverkan. Alliansregeringen ska bli återvald och fortsätta det liberala reformarbetet. Ett gemensamt alliansmanifest presenteras med huvuddragen i bland annat den ekonomiska politiken. Gemensamma arbetsgrupper är tillsatta och jobbar.

Alla partier bör i god tid deklarera hur det egna regeringsalternativet ser ut, och vilken regering partiet avser att medverka till att bilda. Folkpartiets uppfattning är att om allianspartierna får fler mandat än de rödgröna partierna så ska alliansen fortsätta att ta ansvar för Sverige. Det är läget sedan 2006. Vi utesluter samarbete med Sverigedemokraterna. Om de rödgröna partierna däremot får fler riksdagsmandat än alliansen, så är det de rödgröna partiernas ansvar att bilda regering. Det finns inga politiska förutsättningar för Folkpartiet att ingå i en rödgrön regering. Krav måste ställas på Socialdemokraterna och de rödgröna att ge besked om hur regeringen ska formeras och vilken politik som ska föras vid en rödgrön valseger.

Förslaget är alldeles uppenbart ett försök att profitera på Stefan Löfvens och Socialdemokraternas regeringsbesked härom veckan, i vilket de inte stängde dörren för samarbete med något parti bortsett från Sverigedemokraterna. Alliansen ser sig själv som det tydligare av regeringsalternativen, något de naturligtvis vill pränta in i väljarna och dra nytta av.

Utöver detta finns dock ytterligare ett par saker värda att reflektera över. Till att börja med – återkomsten av beteckningen Allians för Sverige. Inför valet 2010 övergick de borgerliga partierna från att kalla sig Allians för Sverige till att kalla sig för kort och gott alliansen. Finns planer på att åter börja kalla sig Allians för Sverige, exempelvis i syfte att visa på att inte bara Sverigedemokraterna är ”för Sverige”, eller är det bara en miss av en stressad pressekreterare?

Som så ofta är det därtill inte bara vad som sägs som är intressant, utan också vad som inte sägs. Notera att partistyrelsen skriver att de utesluter samarbete med Sverigedemokraterna. De skriver emellertid inte att de utesluter samarbete med Socialdemokraterna. Eller med Miljöpartiet, eller ens med Vänsterpartiet. Folkpartiet är tydliga med att de vill vara del av en omvald alliansregering, och att de inte ämnar ingå i en rödgrön regering. Att de inte kraftigare tar avstånd från de rödgröna partierna i uttalandet kan emellertid eventuellt vara ett tecken på att de lämnar dörren öppen för att ge parlamentariskt stöd till en rödgrön regering, antingen för att blockera andra partier eller för att vinna visst inflytande trots att man hamnat i opposition.