Årets motionsflöde: Miljöpartiet

Delfinarier, kastade fimpar, miljömärkning av kläder, fri motionsrätt i riksdagen och den stora utredningen om män och maskuliniteten, är några av de förslag som miljöpartiets riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden som nyligen avslutades.

I en motion konstaterar de båda mp-ledamöterna [[Annika Lillemets]] och [[Stina Bergström]] att köpefria söndagar är av vitalt intresse för såväl Sverige som resten av världen.

”Om svenskarna fortsätter handla för 4 procent mer per år, har vi fördubblat vår konsumtion om 18 år. Detta är ohållbart. Om alla konsumerade som svenskar, skulle vi redan nu behöva flera jordklot. De som redan har sina materiella grundbehov uppfyllda, blir inte automatiskt lyckligare av ännu mer pengar och prylar. Vi hetsas alltså att shoppa slut på vårt enda jordklot i en rasande fart, men vi blir inte lyckligare av det”, skriver de båda motionärerna.

I den ovan nämnda motionen om maskulinitet slår de fyra miljöpartitopparna [[Gunvor G Ericson]], [[Lotta Hedström]], [[Mats Pertoft]] och [[Maria Ferm]] fast att anledningen till att den svenska maskuliniteten behöver utredas är att det finns ett kunskapsunderskott inom området.

”Frågor om maskulinitet (är) en viktig del av en verklighetsförankrad och radikal jämställdhetspolitik. Kunskapsperspektiv om hur makt- och samhällsstrukturer bidrar till att forma manlighet är ett kompletterande verktyg för att påskynda utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Det är inte att tappa fokus på kvinnors rättigheter, snarare tvärtom.
Om vi kan förstå vad som uppbär de problematiska delarna av maskuliniteterna kan vi också enklare och med mer riktade åtgärder få till stånd en förändring. Även om maskulinitetsforskningsfältet växer vet vi i dag inte tillräckligt för att kunna vidta konkreta politiska åtgärder”, lyder problemformuleringen.

Kommentera