Dawit Isaak inte bortglömd i motionsflödet

I år finns det åtta riksdagsmotioner som handlar om den fängslade svenska journalisten [[Dawit Isaak]]. Ledamöter från de flesta partier ställer krav på att regeringen ska intensifiera arbetet för Isaaks frisläppande, nu när han suttit inspärrad i ett eritrianskt fängelse i över elva år. Det går dock att ställa frågan om hur genuint engagemanget för den fängslade reportern egentligen är. En del motioner verkar vara producerade enligt löpande bands-principen, där årets nu aktuella motion är en något sämre kopia av tidigare års. Till exempel har vi motion 2012/13:U216 som de båda kristdemokraterna [[Annelie Enochson]] och [[Mikael Oskarsson]] undertecknat. Där går det att i förslaget till riksdagsbeslut utläsa att Dawit Isaak suttit fängslad i över nio år, medan han i påföljande mening tydligen genomfört en snabb tidsresa och den 23 september i år suttit fängslad i elva år.

Går man tillbaka två år i tiden finner man i riksdagens motionsdatabas originalmotionen, som även den heter ”Dawit Isaak” och har nummer 2010/11:U285.

En motion läses ofta av många ögon innan den lämnas in. Möjligtvis har så inte skett i detta fall, alternativt finns det utrymme för en korrekturläsare eller två på det kristdemokratiska riksdagskansliet, dristar sig Makthavare.se att föreslå.

Medan de flesta partierna i riksdagen vill att Sverige ska arbeta för att Dawit Isaak ska friges, ser SD Isaak-fallet som en god anledning till att dubbelt medborgarskap ska avskaffas. Således en något annorlunda vinkel på fallet, som kanske väcker anklang hos Sverigedemokraternas väljare och sympatisörer?

Kommentera