Litteraturutredningens slutbetänkande inledde Bokmässan 2012

Först ut bland seminarierna på Bokmässan 2012 var Litteraturutredningens presentation sitt slutbetänkande Läsandes kultur (SOU 2012:65). Den senaste stora undersökningen kring läsvanor och litteraturmarknaden gjordes för ungefär tjugo år sen, på 90-talet, och sen dess har stora förändringar skett i hur vi läser, våra läsvanor och hur litteratur idag distribueras och köps.

Uppdraget var att analysera läsningen över tid och föreslå läsfrämjande insatser. Man har också analyserat bokmarknaden och föreslagit förändringar av litteraturstödet.

Betänkandet ska nu på remiss men alla som är intresserade kan läsa utredningen på Litteratutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/litteratur/).

Medverkade gjorde bland annat [[Johanna Koljonen]], författare och journalist, som pratade om att allt fler inte är läskunniga i Sverige i dag och att unga läser allt mindre böcker. Vi ägnar allt mer tid åt andra textbaserade medier, men Litteraratutredningen menar att om man inte regelbundet läser en bok så tycker man efter ett tag att det blir jobbigt att läsa långt.

Bland annat föreslår man läsombud för att stärka litteratur i förskolan och kompetensutveckling för lärare. Man vill också att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotekarier.

Man vill också tillsätta pengar för att stärka bokhandlare och uppmuntra bokhandlare att anordna mötesplatser kring litteratur. 10 procent av befolkningen har inte en bokhandel i sin kommun. Bokhandlarna har en egen stark ställning som en viktig plats att få information om böcker och att kunna möta andra i läsupplevelser.

E-boken får också mycket plats i utredningen. E-boksläsandet ökar men läsarna av e-böcker var även storläsare även av andra format. Här tror man att om inte det finns fler svenska e-böcker billiga och tillgängliga kommer läsarna välja att läsa på andra språk vilket kan leda till språkpolitiska utmaningar i framtiden.

Det är viktigt att folkbiblioteken kan tillhandahålla e-böcker.

[[Tomas Lidman]], historiker, menar att situationen kring e-böcker och bibliotekens kostander kring detta har kraschat och problemen måste lösas. Man föreslår att Sveriges kommuner och landsting går in som stark förhandlingspart för bibliotekens sida och inleder förhandlingar med förlagen för att hitta en lösning för bibliotekens behov och marknadens intressen. Utredningen föreslår också att Kungliga biblioteket uppdras att göra e-böcker tillgängliga via Libris.

Kommentera