Med 50 000 paraddeltagare och c:a 540 000 åskådare var detta sannolikt sant.

Med 50 000 paraddeltagare och c:a 540 000 åskådare var detta sannolikt sant.

Med 50 000 paraddeltagare och c:a 540 000 åskådare var detta sannolikt sant.

Kommentera