Näringslivet behöver mer än ytlig HBT-vänlighet

Tio år efter att tankesmedjan Timbro presenterade skriften Rosa pengar – en köpkraftsanalys av homosexuella i Sverige, höll i dag Företagarna ett seminarium på temat ”Från rosa pengar till rosa företag”.

Vid seminariet presenterades en färsk rapport, skriven av medie- och kommunikationsvetaren [[Kajsa Falasca]], som kommenterades av [[Jon Voss]] (chefredaktör, QX), [[Helena Westin]] (kommunikationsguru och styrelseledamot, RFSL) och [[Åsa Petersen]] (frilansskribent). Moderator var Företagarnas vd [[Elisabeth Thand Ringqvist]].

Falascas studie visade bl a att:

- 2002 uppskattades homosexuellas köpkraft i detaljhandeln till 17 miljarder kronor
- 2012 uppskattas homosexuellas köpkraft i detaljhandeln till 32,5 miljarder kronor och den totala köpkraften för homosexuella i Sverige beräknas till 98,6 miljarder kronor.
- 2002 beräknades homosexuellas totala inkomster uppgå till nära 90 miljarder kronor.
- 2012 beräknas homosexuellas totala inkomster uppgå till 137,3 miljarder kronor.

Det bör dock påpekas att förändringen i detaljhandeln huvudsakligen består av 13 miljarder inflation. ”Bara” 2 miljarder bedöms utgöras av utökad marknad. På motsvarande sätt består förändringen i inkomster av 35 miljarder inflation och 12 miljarder ökade inkomster.

Utöver de stora summor den så kallade rosa marknaden av rapporten att döma handlar om, togs även det faktum upp att fler och fler företag väljer att rikta sig till HBT-gruppen genom att sponsra olika evenemang som Pridefestivaler, marknadsföra sig som HBT-vänliga och genom att inkludera HBT-personer i sin reklam. Att företag synliggör sig själva som HBT-vänliga kan, enligt Kajsa Falasca, ha sin grund i att de ser att gruppen representerar en viktig köpkraft och att rosa pengar är en potentiell marknadsandel. Det kan även grunda sig i att de vill visa att de är öppna, fördomsfria och moderna företag som är medvetna om vikten av ett bra bemötande av alla kunder oavsett sexuell läggning.

Under seminariet betonades att rosa företagande inte bara handlar om marknadsföring. För att ett företag ska vara trovärdigt som rosa företag så krävs det även att man arbetar internt med HBT-frågor och synliggör att HBT-personer vill bli bemötta på ett lika självklart sätt som andra. Annars faller marknadsföringen som rosa företag platt. Falasca kommenterade detta:

- Det blir ett problem när man säger att man behandlar alla likadant, men ändå utgår ifrån heteronormen. Likabehandling betyder inte likvärdig behandling, påpekade hon.

Rosa företagande handlar heller inte bara om att näringslivet ser potentialen i just denna konsumentgrupp. Det kan även leda till ett öppnare och mindre fördomsfullt arbetsliv, eftersom rosa företagande handlar om mer än att bara sälja varor och tjänster. Om medarbetare kan vara öppna på jobbet så kan de prestera bättre och företagskulturer som är toleranta, öppna och inkluderande för många olika sorters medarbetare kan bli mer kreativa och innovativa.

Just detta resonemang fick starkt medhåll från panelen. Det påmindes om att forskning visat att homosexuella generellt inte är en mer köpstark grupp. I varje fall inte männen. I Sverige tjänar tvärtom homosexuella män i genomsnitt mindre än heterosexuella män, medan homosexuella kvinnor i snitt tjänar lika mycket eller marginellt mer än heterokvinnor.

Efter en publikfråga om transpersoners ställning i det HBT-vänliga näringslivets ögon medgavs det att detta ännu är en eftersatt grupp som sannolikt fortfarande har svårt att bli sedda och bemötta på ett bra sätt, även av generellt välvilligt inställda företagare. Och fortfarande är det ont om öppna HBT-personer, såväl bland småföretagare som i näringslivets toppskikt. Detta kommenterade Åsa Petersen:

- Höjdarna i näringslivet har ju ännu inte förstått att det är okej att vara tjej. Hur svårt ska det då inte vara att komma ut i sådana miljöer.

Kommentera