Feministisk ekonomisk politik

Under Almedalen arrangeras flera ekonomiska politiska seminarium och idag höll Sveriges Kvinnolobby ett om feministisk ekonomisk politik. Under seminariet framhölls att den pågående ekonomiska krisen visar att det krävs ett nytt sätt att se på och mäta ekonomi, där den feministiska ekonomiska politiken sades vara en del av lösningen.

Seminarium: Kvinnorörelsens ekonomiska seminarium
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Plats: Högskolan på Gotland
Publik: c:a 70% kvinnor, blandade åldrar
Moderator: [[Johanna Palmström]], chefredaktör för Bang
Budskap: Det finns en feministisk ekonomisk politik och det nuvarande ekonomiska läget visar att denna verkligen behövs.
Citatet: ”Den typ av åtstramningspolitik som användes på 30-talet efter depressionen som ledde fram till andra världskriget är samma åtstramningspolitik som används idag”, [[Lena Sommestad]], professor i ekonomisk historia och ordförande för S-kvinnor.

”Duktiga flickor kostar inte”. Så heter Sveriges Kvinnolobbys granskning av budgetpropositionen, en granskning av propositionen ur ett feministiskt perspektiv. Trots att regeringen beslutat att budgetarbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv saknas det mål med jämställdhetsperspektivet. Det saknas även könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser samt uppföljning och resultatredovisning utefter kön.

Bristen på ett könsperspektiv i budgeten leder till ett osynliggörande av hur olika ekonomiska reformer och förslag påverkar kvinnor, enligt [[Sara Berggren]] som är projektledare på Sveriges Kvinnolobby.

Den feministiska och socialdemokratiska debattören [[Katrine Kielos]] har nyss släppt boken ”Det enda könet” som handlar om den ekonomiske mannen. Den ekonomiske mannen är, enligt Kielos:

- Den ekonomiske mannen är den stora berättelsen om vår tid. Det görs antaganden i dagens nationalekonomiska teori som vi i 30-40 år vet inte stämmer, men ändå har vi hållit fast vid dessa principer och det beror på att ekonomin är ett manlighetsideal som vi är helt förförda av i vårt samhälle. Konsekvenserna blir att den ekonomiske mannen styr världsekonomin och att de delar av ekonomin där kvinnor finns osynliggörs.

Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, ordförande för S-kvinnor och från och med riksdagens öppnade i höst riksdagsledamot, menar att nyliberalismens genombrott är det värsta som har hänt kvinnor och att det krävs en feministisk kritik av nyliberalismen, som hon ser kommer allt mer. Hon menar att politiken hänger inte ihop: att det ofta sägs att man vill ha jämställdhet men att de ekonomiska verktyg finns för att uppnå detta inte används.

När politiker diskuterar ekonomi fokuseras oftast på tillväxt, sades det på seminariet. Empirisk forskning visar att viktigast för tillväxt är hälsa, utbildning och social tilltro; detta är grunden för att tillväxt överhuvudtaget ska kunna ske. Istället för att titta på flödet, alltså tillväxten, bör ekonomin studera kapitalstocken; alltså vilka tillgångar som finns i samhället. Vissa av de tillgångarna kan mätas i pengar, och andra handlar om hur människor mår och hur många sälar eller blommor som finns.

Den ekonomiska krisen har fört med sig en ny diskussion om ekonomin, menar [[Helene Ahlborg]], forskare i miljövetenskap vid Chalmers. Saker som feministiska ekonomer sagt väldigt länge kommer nu efter krisen in på ett annat sätt in i mittfåran av diskussionen. Ett viktigt perspektiv i den globala ekonomin och något som erkänns inom FN-systemet som en förutsättning för att kunna nå millenniemålen är jämställdhet mellan kvinnor och män och ge kvinnor mer egenmakt. Det demografiska problemet, att befolkningen växer alldeles för fort i proportion till hur snabbt samhällen kan bygga upp fungerande institutioner, avhjälps inte genom att sätta begränsningar på hur många barn kvinnor får skaffa – utan genom att ge kvinnor tillgång till familjeplanering och säkra aborter, så att de själva kan bestämma när de vill bli föräldrar och till hur många barn.

Ett mycket intressant seminarium med mycket kvar att diskutera fick tyvärr ett abrupt slut när brandlarmet på Högskolan gick och seminariedeltagarna var tvungna att lämna lokalen.

Kommentera