Skattefinansierad närvaro i Almedalen

Åsikterna går isär om hur myndigheter bör spendera skattemedel i Almedalen. Socialstyrelsen och Försvarsmakten har berättat för Makthavare.se om hur de ser på sina respektive uppgifter under veckan.

Frågor om vad Almedalsveckan ska eller inte ska vara har på sina håll ställts. Om evenemangen blir för många och deltagarantalet för stort finns skäl att oroa sig för att den politiska debatten drunknar i mediebruset. Det är lätt att säga vad en organisations närvaro i almedalen kostar, men vad vinsten blir är mera svårmätt. TT uppmärksammade (29/6) att flera evenemang är skattefinansierade. Om merparten av deltagarna i Almedalsveckan är politiskt insatta och väl medvetna om svenska myndigheter är det läge att fråga varför myndigheter anser det lönsamt att vara på plats för att informera om sin verksamhet. Och var går gränsen mellan verksamhetsinformation och oppinionsbildning?

Makthavare.se har kikat runt bland de skattefinansierade arrangörerna under årets upplaga av almedalsveckan för att höra hur de motiverar sitt användande av skattemedel i Almedalen.

[[Frida Tamker]], projektledare för Socialstyrelsen i Almedalen:

- Ofta ligger fokus i Almedalen på att påverka rikspolitiker och göra mediala utspel. Det är inte socialstyrelsens mål med Almedalsveckan. Vi deltar i 20 seminarier och har tre egna. Syftet är att lyfta och driva viktiga frågor som rör beslutsfattare i kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen för medborgarna.

- Almedalsveckan är unik på så sätt att vi kan samla och mixa målgrupper som vi annars inte kan göra lika lätt. Våra primära målgrupper är bland annat politiker och högre tjänstemän i kommuner och landsting. I Almedalen har vi även nått konsultföretag som exempelvis arbetar med kvalitetsförbättringar för vård- och omsorgsföretag och behöver information om våra föreskrifter.

Socialstyrelsen spenderar c:a 400 000 kr på årets Almedalsvecka. Pengarna går enligt Tamker främst till resor och boende.

[[Erik Lagersten]], informationsdirektör på Försvarsmakten:

- Anledningen till att vi är här har sin grund i ett riksdagsbeslut från 2009 (2009/10:160) enligt vilket Försvarsmakten ska öka närvaron och sprida information till samhället om vår verksamhet och uppdrag. I detta ingår allmän information, allmän upplysning och synlighet. Syftet är att bibehålla och öka samhällets förtroende för myndigheten. Med ett ökat förtroende kan vi bland annat säkra en långsiktig rekrytering.

Försvarsmakten spenderar c:a 745 000 kr på årets Almedalsvecka. Utöver driftskostnader för fartyget HMS Carlskrona används 120 000 kr till deltagande i säkerhetspolitiskt sommartorg och 125.000 till övriga almedalsrelaterade utgifter.

Sida, Polisen och några av landets universitet är andra exempel på skattefinansierad närvaro i Almedalen.

Kommentera