Maktkartläggning 2012

En av de stora snackisarna på Makthavare.se och K-Street Advisors stora fest på onsdagen var den stora makthavarkartläggning som presenterades. Nu går den att se även på nätet: http://makthavare.se/m12.

Kartan är en genomgång av de personer som anmält sig på Almedalsregistreringen, alla ackrediterade journalister och ett manuellt urval av personer vi anser vara inflytelserika. För alla dessa personer har vi sedan hämtat Twitterrelationer och i förekommande fall även Facebookrelationer.

Hur är kartan gjord?

Varje ”nod” tilldelas sedan en rad fysiska egenskaper; de attraherar varandra om de har en relation medan de skjuter bort andra noder som personen inte ha ren relation till. På så sätt kommer personer som har relationer – ”känner varandra” – att hamna tillsammans. Storleken på noderna avgörs av hur många relationer en person har, och hur stora dessa i sin tur är (HITS). Det innebär att en person som har relationer till många andra som har relationer till många (som i sin tur har många relationer etc) kommer att bli stor. Storleksskillnaden mellan noderna är större än vad som visas, men för att göra grafen mer läsbar har skillnaderna gjorts mindre.

Vad betyder färgerna?

Färgerna är olika kluster. Personerna inom samma kluster är i högre utsträckning kopplade till varandra än till andra kluster. Beräkningen är inte manuell, vi har alltså inte ”placerat” en viss person i ett visst kluster.

Att ge olika klustren namn är en subjektiv övning. Några tydliga delar finns dock.

Kommentera