”Det brinner i Visby hamn” – Katastrofen i Almedalen

Vad skulle hända i Visby om flera akuta händelser inträffade som slog ut både hamnen och flygplatsen? Det var scenariot när SOS Alarm arrangerade ett seminarium om Sveriges krisberedskap.

Seminarium: Katastrofen i Almedalen
Arrangör: SOS Alarm
Plats: Nowas Trädgård
Publik: c:a 100 personer
Moderator: Johan von Schreeb
Budskap: Sveriges krisberedskap är god men det behövs erfarenhet från kriser och katastrofer utomlands för att hålla den uppdaterad.

Varje år tar SOS Alarm emot 3,5 miljoner nödsamtal vid 112. Under morgonens seminarium i Almedalen berättade vd:n [[Johan Hedensiö]] om läget i landet just idag. Bland annat fanns en telestörning i södra Sverige, en klass 1-varning i Lapplandsfjällen för höga flöden. En tågolycka i Göteborg och en trafikolycka på Orust med fem skadade. Under högsommaren liknar varje natt och kväll en fredag- eller lördagkväll när det gäller antalet incidenter.

Under seminariet spelades en påhittad krissituation upp med en brand i Visby hamn samt ett bränsleläckage på Visby flygplats. Båda händelserna skapade en situation där kommunikationerna mot övriga Sverige påverkades markant.

“Alla människor har olika behov och olika sätt att ta till sig information. Sociala medier är populärt men många måste få prata med människor för att få den information de behöver. Samtidigt som vi lägger ner mycket resurser för att möta de behov som finns så måste vi fortsätta ha beredskap för andra händelser. Det som skulle hända hos oss i det här fallet är att vi kan styra om samtal till delar av landet där trycket inte är så stort. Behovet av att få information är stort men människor vill också hjälpa till och lämna information.” sa [[Ulf Strandberg]], tjänsteägare krisberedskap, SOS Alarm.

[[Ola Johanesson]], också från SOS Alarm, sa att “Det är viktigt att ge så mycket information som möjligt till de berörda aktörerna, därför är vardagen väldigt viktig. Att ha bra relationer till de inblandade. För fungerar det inte vardagen kommer det inte fungera när det är krisläge.”

[[Anneli Bergholm Söder]], chef samordning och insats, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, pekade på myndighetens roll att ha ett längre perspektiv.“Vi på MSB bryr oss inte om själva hanteringen. Vi försöker ligga ett steg före och titta på konsekvenserna av branden i hamnen. Innebär det transporter, hur påverkar det sjukhuset? Är det ett styrsystem som gör att det händer i Göteborgs hamn om några timmar? Hanteringen av sociala medier är oerhört viktig eftersom det är den unga delen av befolkningen som hanterar det på det sättet. Allmänheten har ett behov av att kunna ta eget ansvar. Man vill kunna agera själv.”

[[Camilla Jönsson]], säkerhetschef & kriskommunikatör, Ängelholms kommun, berättade om hur krishanteringering fungerar på kommunal nivå. “Det som brister i kommunerna är tillgängligheten. Vi har inte möjlighet att ha beredskaptjänster. Vi är 10 kommuner som gått samman och har en gemensam Tjänsteman i beredskap (TIG) som en första funktion. TIG kontaktar någon i kommunledningen som sen i sin tur drar igång en krisorganisation. Från årsskiftet har vi också en kommunikatör i beredskap. SMS-tjänster är under diskussion. Vi har massa verktyg idag som kompletterar varandra bra men det är svårt att nå hela befolkningen.”

[[Annicka Engblom]], riksdagsledamot för moderaterna och ledamot i försvarsutskottet, svarade på en fråga om ekonomi kopplat till beredskap. “Debiteringssystemet mellan olika kommuner och myndigheter ska inte vara ett hinder för insatsen. Man måste ha uthållighet vid kriser och det ska finnas tillräckligt materiel och så vidare. Vid den stora skogsbranden i norrland för några år sedan så var frivilligorganisationer viktiga för att få allt att fungera. Där visade det sig också hur uthållig man var vid en kris.”

Moderatorn [[Johan von Schreeb]] summerade diskussionen. “Sveriges krisberedskap måste ständigt uppdateras och anpassas efter ett föränderligt samhälle. Folk som inte är födda i sverige eller har en annan kulturell bakgrund har kanske behov av annan information. Även hoten förändras. Jag drar slutsatsen att Sveriges krisberedskap är förhållandevis god men att den ständigt måste hållas uppdaterad, och behovet av information är jätteviktigt.

Kommentera