Ju mer öppen data desto bättre

Hur kan offentliga aktörer som Region Skåne bidra till att skapa innovation genom att släppa kontrollen och arbeta med öppna data? I Öresundshuset diskuterades möjligheterna med öppen data utifrån ett tillväxt- och medborgarperspektiv.

Seminarium: Skåne släpper kontrollen och skapar innovationer
Arrangör: Region Skåne
Plats: Öresundshuset
Publik: c:a 70 personer
Moderator: Thomas Frostberg, Sydsvenskan
Budskap: Myndigheter måste våga öppna upp sin data för att öka konkurrenskraften och tillväxten.
Citatet: ”Ju mer data man släpper ut ju starkare blir man själv.” (Peter Noù, Handläggare Vinnova).

[[Christer Månsson]] är vd för medlemsföretaget Media Evolution som består av 275 företag inom kreativa branscher. Han pekade på att även jättar som Ericsson och Nokia byggt sin tidigare framgång på öppna standarder och att fenomenet med öppen data inte är något nytt. Han tycker också det befintliga systemet kring offentliga myndigheter missgynnar små utvecklingsbolag. ”Hela vår industrialism har lärt oss att man skapar patent, R&D-avdelningar som förfinar tjänsterna och bygger saker utifrån vad vi själva vill eller tror. Klarar vi det inte själva så köper vi in det utifrån genom offentlig upphandling. Det blir ofta stora specifikationer och stora kostnader. Väldigt sällan skapar det tillväxt i närregionen eftersom det är de stora jättarna som vinner upphandlingarna.”

[[Joakim Lundblad]] från Sydsvenska industri- och handelskammaren talade om öppen data som en naturresurs. ”Byråkratin i offentlig sektor har skapat en restprodukt som man inte vet vad man ska göra med. Det är stora arkiv som bara står där om ingen frågar efter den. Men så är det inte längre. Den informationen har blivit råolja. Det är precis den naturresurs som kan vara en del i en ny industriell revolution. Vi gillar att handla data som är ihopsatt på ett nytt sätt. Man har beräknat att det finns 140 miljarder euro inom EU i tillväxt som sitter låst på grund av att datan inte är tillgängliggjord.”

[[Åsa Minoz]] från Näringsdepartementet är projektledare för den nationella innovationsstrategin 2020. Hon pratade om strategin som ett startskott och Skåne som en region där man kommit långt. ”En viktig sak är att inse att det här inte är gjort i en handvändning. För offentlig verksamhet som ska vara till för medborgarna så handlar det om att ha medborgaren i fokus. Hur kan vi skapa bästa nytta för medborgarna. Kundfokus som drivkraft är viktigt. Det man kan leverera är ett ökat värde för medborgarna och ökad konkurrenskraft för företagen.

[[Pia Kinhult]] är Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Hon pekade på att de ströklar som finns både kan handla om attityder, men också om gamla tekniska system. ”Utmaningen är att lösgöra datan som finns hos oss, både för att innovera våra egna arbetssätt men också skapa tillväxt i regionen. Men det är inte helt enkelt eftersom ingen hade tänkt så här när vi skapade systemen från början. Det kräver lite städning och struktur. Vi sitter fast i gammalt tänk men också i avtal och andra saker som vi som offentlig myndighet måste ha respekt för. Vi kan inte experimentera hur som helst, men å andra sidan finns det egentligen inte några hinder rent tekniskt. Det är nu vi försöker strukturera upp det så att vi inte fortsätter göra upphandlingar som gör att vi sitter fast i avtal.”

[[Anna Oscarsson]] är entreprenör och har grundat Kvittar.se. Hon beskrev sin kamp för att bland annat få Skatteverket att inse möjligheten och betydelsen av digitala kvitton. ”Jag har jobbat med att digitalisera kvitton i 3,5 år, och att få dem att förstå att digitala kvitton är något som är något annat än papperskvitton var en lång process. En lärdom är att alla organ och instanser måste börja lyssna på marknaden och svara på frågorna från entreprenörerna.”

[[Peter Noù]] är handläggare på Vinnova. Vinnova har nyligen delat ut 6 miljoner till ett 40-tal projekt inom öppen data. Enligt Peter har öppen data-genombrottet redan hänt, men inte för alla och inte i alla kontexter. ”Vi delar ut pengar till motsvarande IT-avdelningar som ska tillgängliggöra deras data så att andra kan bygga utifrån den. Vi vill också stötta enskilda exempel. Res i Stockholm är en liten app som gör SL:s gränssnitt oerhört mycket bättre än vad de själva klarar. Det finns också olika vårdprojekt som vi finansierar. Ju mer data man släpper ut ju starkare blir man själv. Det är inget snack om när, det kommer att hända och de som gör det för sent kanske blir ersatta av en aktör på marknaden eller en annan myndighet.”

Kommentera