Filippa Reinfeldt förvisar akutmottagningen till forntiden

Akutmottagningar har inget med modern vård att göra. Inför i stället snabbspår från ambulansen direkt till rätt avdelning, utropade Vårdförbundets ordförande [[Sineva Ribeiro]] som tillsammans med Stockholms sjukvårdslandstingsråd [[Filippa Reinfeldt]] attraherade ett mindre pressuppbåd på morgonen.

En arkeologisk ”grop” hade under natten anlagts i den bakre delen av Almedalen för att illustrera budskapet att stora delar av den svenska vården verkar i fel tidsålder. Bland de reliker, som kommer att upphittas i framtida utgrävningar, finns läkarrocken, kölappsbehållaren och provröret i glas.

Kommentera