En skandinavisk circle line

En av dagens finaste inbjudningar kom från den så kallade HH-gruppen som jobbar för att det ska bli en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, vilket skulle skapa en ringlinje som binder samman hela regionen.

Kommentera