”I ett samhälle som räds risker vill ingen ta chanser”

Josh Lerner från Harvard Business School har studerat vad som fungerar och inte fungerar när det gäller att stimulera tillväxt och entreprenörsskap ur ett politiskt perspektiv. Ett av budskapen var att det inte alltid handlar om att skjuta till pengar. Man måste även ”bädda sängen” för att innovationerna ska ta fart.  På Svenskt Näringslivs seminarium presenterade han sina slutsatser.

Seminarium: ”CAN POLITICS STIMULATE ENTREPRENEURSHIP?”
Arrangör: Svenskt Näringsliv
Plats: Stora kongresshallen, Wisby Strand
Publik: c:a 150 personer
Moderator: [[Urban Bäckström]], vd Svenskt Näringsliv

Budskap: Det går att skapa både jobb och tillväxt genom att stimulera entreprenörskap och innovation, men det måste ske på rätt sätt och man måste tillåta misslyckanden.
Citatet: ”I samhälle som rädd för risker vill ingen ta chanser” (Josh Lerner, professor Harvard Business School).

Enligt [[Josh Lerner]] växer intresset globalt för entreprenörskap som styrs av innovation och länder som Kina, Saudiarabien och andra tillväxtområden är extra motiverade att vidta statliga åtgärder för att främja tillväxten.

Josh Lerner pekar på att småföretag och framförallt nystartade företag länge spelat en nyckelroll när det gäller att skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt.

”All tillväxt i USA de senaste 30 åren har kommit från företag som är yngre än 3 år. Det är inte det att stora företag inte anställer, men de sparkar också folk. Helt nya jobb skapas bland de yngsta av de unga företagen”, säger Josh Lerner.

Lerner återkom flera gånger till kopplingen mellan småföretag och ekonomisk tillväxt. Samtidigt pekade han på hur riskkapitalbolag också spelar en viktig roll innovationsprocessen när deras investeringar jämförs med företag och organisationers egna utvecklingsinvesteringar.

”Riskkapitalbolag står bara för 3 procent av ‘corporate R&D’ i USA, men de står för 10-12 procent av privatfinansierade innovationer i USA. Det verkar alltså som att man får väldigt mycket ”bang for the buck” från de investeringarna. Om vi verkligen behöver tillväxt och tycker att innovation är en viktig del av den så bör vi uppmärksamma det här”, säger han.

Det verkar som att just i de tider när vi tycker att entreprenörskap är viktigt så fungerar inte processen så bra som den borde. Det lägger enligt Josh Lerner fokus på staten och huruvida myndigheterna borde stimulera entreprenörskapet på något sätt.

”När man ser tillbaka i historien så ser man att staten spelade en stor roll under 1950-talet för att få igång Silicon Valley. Man ville ha försvarsverksamhet och tillverkning på västkusten, och man ville lägga resurser på universitet över hela landet, till exempel Stanford. Myndigheterna har spelat en viktig roll i att få de här hubbarna att fungera. Vi måste ibland ”jumpstarta” de processerna”, säger Josh Lerner.

Lerner avslutade sin dragning med att beskriva några fall där entreprenörssatsningar misslyckats och hans slutsatser kring vad som krävs för att politiska styrmedel ska kunna leda till ett gynnsammt entreprenörsklimat:

- Det behövs mer än pengar. Entreprenörskap finns inte i ett vacuum.
- Det är viktigt att göra entreprenörskap attraktivt för studenter men även folk som redan finns i arbetslivet.
- Det handlar också om skattepolitik och att skapa ett utrymme för misslyckanden.
- Det behövs tålamod.

”I Schweiz fick man inte sitta i styrelsen för något bolag resten av livet om man en gång gjort konkurs i ett bolag. De gjorde misslyckanden extremt kostsamma på det sättet. I samhälle som räds risker vill ingen ta chanser”, säger Josh Lerner.

Kommentera