”Den tredje kraften”

100 miljarder mer i statsbudgeten blir resultatet om sverigedemokraternas kommande budget får gälla. Det hävdade [[Erik Almqvist]], partiets ekonomiskpolitiska talesman, när han under partiets dag i Almedalen presenterade sin ekonomiska politik som ”en tredje kraft”.

Stödet för ett femte jobbskatteavdrag var också en av huvudpunkterna på ett seminarium där sverigedemokraterna ville visa ett seriöst ekonomiskpolitiskt alternativ.

Erik Almqvist beskriver hur sverigedemokraterna tar stöd i socialkonservatismen för sin ekonomiska politik vilket kommer märkas i den budget som presenteras i höst. Han hävdar att socialismen och liberalismen är två polariserade utopiska system där socialkonservatismen är en tredje alternativ väg.

”Vi ser inget egenvärde i att individen driver egen verksamhet eller att den inte gör det. Ekonomin ska främja människor, och ser vi att en viss verksamhet drivs bäst gemensamt så är det den vägen vi ska gå. Och tvärtom. Vi tycker att primärvården kan drivas i privat regi, medan annan vård, till exempel specialiserad sjukvård, ska drivas offentligt”, säger Erik Almqvist.

Han beskriver socialkonservatismen som en medelväg och en balansakt som både kan reglera en amoralisk marknad vid behov, samtidigt som den kan främja avreglering i andra sammanhang.

”Det är i grunden en fri marknad men den måste regleras när det uppkommer oönskade avarter. Det är de företagen som tar minst moralisk hänsyn som vinner när marknaden är helt fri fri.”

Förutom ett femte jobbskatteavdrag som ska ge låg- och medelinkomsttagare mer i plånboken presenteras tre budgetåtgärder som tillsammans kan skapa 100 miljarder mer i statskassan enligt Erik Almqvist. Dels handlar det om en reformerad arbetsgivaravgift med sänkningar för mindre företag. Inte oväntat handlar det också om en förändrad invandringspolitik då partiets linje är att jämnviktsarbetslösen är relaterat till invandring.

”Den viktigaste parametern till att jämviktsarbetslösheten ökat är invandringen, framförallt från Afghanistan, Somalia och Irak. De här människorna lönar sig inte att anställa. De hamnar utanför och då stiger jämviktsarbetslösheten” säger Erik Almqvist.

Sd vill också plocka hem pengar från den stabilitetsfond som skapats för att minska riskerna för privata affärsbanker.

”Vi ser redan nu att det idag ligger runt 40 miljarder i fonden. 35 av dem kommer från skattebetalarna, det är ingen rimlig ordning. Det är inte de som som ska bära bankernas risker. Vi kommer att plocka tillbaka skattebetalarnas del i fonden och ökar avgifterna från bankerna”, säger Erik Almqvist.

”Invandringen, biståndet och stabilitetsfonden kommer gör att vi har långt över 100 miljarder kronor som inga andra partier har att leka med. Det gör att vi kan tala om skattesänkningar för låginkomsttagare och satsningar på välfärden. Vi har råd med både och.”

Fotnot: Makthavares tillika nationalencyklopedins definition av jämviktsarbetslöshet skiljer sig något från den sverigedemokraterna verkar använda. Vi antar dock att Sverigedemokraterna menar strukturell arbetslöshet.

Kommentera