Gotlandsuppror mot höga färjepriser

Under parollen ”Vägpris nu, havet är vår landsväg” förbereder sig gotlänningarna just nu för att demonstrera mot de höga biljettpriserna för gotlandsfärjorna. Gotlandsupproret kommer att marschera med traktorer, hästar, bussar och till fots varje dag under Almedalsveckan.

Hela Gotland förväntas vara på fötter och demonstrationen startar på söndag vid Oscarsstenen och går ner till hamnen och Kallbadhuset, där tal kommer att hållas. Aktioner är planerade för hela veckan och syftet är att få alla att inse att färjepriserna måste sänkas.

– Priset har stigit successivt under en lång tid och nu kostar det så pass mycket att åka att smärtgränsen är nådd, säger [[Margareta Garpe]], regissör och ordförande för Östergarns bygdegård, som Makthavare.se har talat med.

År 1944 fattade riksdagen beslut om att trafiken till Gotland skulle betraktas som en del av det allmänna vägnätet. Men om den gjorde det så skulle bilden se helt annorlunda ut i dag, menar Garpe.

Hon berättar att de höjda priserna utgör ett stort problem för del- och heltidsboende på ön, inte minst vad gäller att upprätthålla kontakt med familj som bor på olika sidor om vattnet.

– Nu har det även kommit signaler om att villkoren kan försämra för gotlandstrafiken. Staten som är medaktör till Gotlandsbolaget, diskuterar långsammare båtar, vilket vore förödande för turism, del- och heltidsboende, berättar Margareta Garpe.

Gotlandsupproret menar att det inte bör kosta mer att frakta gods mellan Gotland och fastlandet än motsvarande sträcka på landsväg. En rimligt kostnad att utgå från är, enligt organisationen, 23 kronor per mil vid beräkning av vägpris inom gotlandstrafiken. Kostnaden för att färdas med bil skulle då bli 165 kronor, en vuxenbiljett skulle kosta 90 kronor och 50 kronor för barn mellan sex och arton år.

– Något som förvånar mig är att så många politiker är här på somrarna och verkar totalt oberörda över hur systemet ser ut. Är det ett sådant glapp mellan förtroendevalda och folket? undrar hon.

Förhoppningen är att resultatet av upproret leder till att Gotland ska omfattas av det allmänna vägnätet på samma villkor som resten av Sverige, och att staten garanterar att transporten fungerar och inte försämras i framtiden.

Kommentera