”Inte bara vita män, men fortfarande mest män”

[UPPDATERAD] I år är enligt pressmaterialet 44 procent av deltagarna på Tällberg Forum kvinnor och 55 procent. Den sista procenten skulle kunna vara de robotar som också närvarat under dagarna. Men på forumets scen är den manliga dominansen större. Makthavare.se fick en pratstund med Ruter Dams grundare och vd [[Gunilla Arhén]] om bl a detta.

– Det är fjärde gången jag deltar och det här är nog det bästa Tällberg Forum jag varit på, berättar Gunilla Arhén.

– Det tas lite nya grepp. Fortfarande handlar det om jordens överlevnad och hur vi hanterar vår världs miljö. Men i år känns stämningen mer hoppingivande. Vi har fått höra tal och presentationer om hur tekniken ger oss nya möjligheter, hur befolkningsökningen ser ut att plana ut och vi hittar bättre sätt att hushålla med jordens resurser. Jag har fantastiska möten med människor från det dryga 50-tal länder som finns representerade och får många nya idéer att sprida i mina nätverk.

Trots att könsbalansen bland deltagarna är relativt jämn så har det sett annorlunda ut på scenen. De flesta tal har hållits av män och många paneler har varit helmanliga eller bara haft en enda kvinna. Hur ser du på det?

– Jag vet att arrangörerna bakom Tällberg Forum letar efter kvinnor på rätt nivåer, och de flesta paneler och debatter har ändå haft med någon kvinna. Men visst kan det kvinnliga deltagandet öka. En holländare jag talade med nämnde att i hans företag var det för några år sedan bara ”white guys”, men att det i dag var en större mångfald. Jag konstaterar att dominansen av ”guys” fortfarande är stor. Det är jättebra att mångfalden ökat, men det finns också en jämställdhetsdimension som borde stå i större fokus.

En politisk fråga som aktualiseras någon gång om året är könskvotering i bolagsstyrelser. Är det något ni diskuterat i rundabordssamtalen här på Tällberg Forum?

– Jag har inte hört någon prata om just det. Själv har jag gått från motstånd till lagstiftning, till att se både för- och nackdelar. Helst ser jag dock att man inte lagstiftar om detta. Företagen borde själva inse hur mycket kompetens som nu går förlorad när styrelserekrytering utgår från de gamla vanliga nätverken. Det är helt enkelt lönsamt att söka upp kompetenta kvinnor.

Vad kan andra länders representanter här lära sig från Ruter Dam?

– I förra året var jag talare och fokuserade då på kvinnliga nätverk. Jag märkte ett stort intresse för vårt arbete, vilket förstås är roligt. Poängen med Tällberg Forum är ju att utbyta idéer och fundera över hur andras kan implementeras i det egna landet eller vad det nu är. Vi har ännu inga konkreta planer på att etablera Ruter Dam utomlands, men skulle det bli aktuellt så har vi genom Tällberg ett väldigt bra nätverk att utgå ifrån.

Kommentera