En mötesplats som ingen annan

För Makthavare.se:s utsända – med sammantaget mycket stor erfarenhet från Almedalen, Folk och Försvar, partikongresser, Stockholm Pride och många andra stora sammankomster – blev det efter bara några timmar på Tällberg Forum uppenbart att denna mötesplats skiljer sig en hel del från de vi tidigare bevistat.

Vissa likheter finns förstås. Mängder av deltagare, arrangörer, volontärer, medierepresentanter samlas utifrån intresse och engagemang på en geografiskt avgränsad plats. Det hålls tal, applåderas, diskuteras – och för all del grälas. Men i allmänhet försöker man på slutet ”knyta ihop säcken” genom att komma överens, fatta beslut och kanske sammanfatta slutsatser i någon form av dokument.

Så är det inte på Tällberg Forum. Här samlas människor från många olika discipliner; som politik, näringsliv, vetenskap, kultur och media. Man diskuterar stora frågor utifrån den ständiga, grundläggande frågeställningen ”Hur i all världen kan vi leva tillsammans?”.

Men tanken är inte att man ska uppnå koncensus. I stället är Tällberg Foundations grundare [[Bo Ekman]] övertygad om att deltagarna tar med sig intryck och erfarenheter som påverkar dem i deras fortsatta arbete inom sina respektive områden, och som ger ringar på vattnet – som på sikt förändrar världen till det bättre.

Det låter förstås en smula pretentiöst. Föredrag, seminarier och smågruppssamtal växlas under Tällberg Forum med musik, naturpromenader och dansande robotar. Tanken är att de kulturella inslagen behövs för att stimulera och inspirera kreativiteten.

Som medierepresentant slås man av hur entusiastiska deltagare och andra besökare verkar vara, när de sitter och huttrar i forumets stora, svagt hästdoftande cirkustält. Trots regn och köld är upplevelsen av det vackra Tällberg – mitt i Siljansbygden, rimligtvis väldigt exotisk för de 300 deltagarna från 54 olika länder.

Makthavare.se:s rapportering härifrån kommer sannolikt mestadels handla om arrangemanget i sig och människorna på plats, snarare än det imponerande programmet. I enlighet med Bo Ekmans tankar låter sig nämligen inte allt som sägs från scenen eller rundabordssamtalen sammanfattas så väl i skrift.

Kommentera