Twitter ökar snabbt

Årets Twittercensus är nu presenterat. Denna sannolikt mest ambitiösa genomgång i sin genre visar att det svenskspråkiga Twitter ökar snabbt. Av de 299 000 konton Intellecta Corporate kunnat identifiera har mer än hälften registrerats det senaste året. Från majoriteten av kontona, 171 000, har det skickats minst ett tweet den senaste månaden. De mest aktiva – de som skrivit minst ett tweet om dagen – ökar också och är i dag 53 000.

Undersökningen visar också att nya grupper har börjat twittra och den tidigare starka medie- och journalistnärvaron håller på att spädas ut. Bland de grupper som ökar de senaste åren återfinns sportkluster, kändiskluster såväl som olika geografiska kluster – åtminstone bland de mer aktiva twittrarna.

Nyligen rankade pr-byrån Burson Marsteller med hjälp av tjänsten Klout världens mest inflytelserika politiska twittrare. I Sverige var hälften av dem journalister.

Intellecta Corporate har inte rankat svenska twittrare på samma sätt. Däremot slås det fast att det är en väldigt liten grupp som står för den absolut största delen av aktiviteten på Twitter. Skillnaderna mellan medel- och medianvärden på antal uppdateringar, antal som följer eller följs, talar alla sitt tydliga språk. T ex står de 7% av kontona som skrivit fler än 1000 tweets för 75% av det antalet.

I rapporten Twittercensus konstateras att Twitters genomslag i samhällsdebatt och media är stor. Referenser till vad som sägs där generellt eller av enskilda personer görs dagligen i tidningar, radio och tv – och det ökar. Omnämnande om Twitter sker i nästan hälften så stor utsträckning som Facebook – trots att Facebook i antalet aktiva användare är kanske tio gånger större i Sverige. Förklaringarna kan vara flera, men Twitters öppenhet såväl som att många journalister är aktiva är två bidragande faktorer.

En sökbar graf över svenska Twitter finns att se på twittercensus.se/graph.

Kommentera