Makthavare.se presenterar Lobbykollen

Utöver den lagstiftande, regerande och granskande makten finns det i samhället ytterligare en maktsfär som förtjänar mer genomlysning. Mot den bakgrunden inleder nu Makthavare.se en artikelserie om lobbying, under vinjetten ”Lobbykollen”.

Enligt Wikipedia innebär lobbying att ”professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare”.

Lobbying har funnits så länge det har funnits politiska beslutsfattare. I en av demokratiutredningens skrifter från 1998 påminns vi om att även många av lobbyisternas arbetsmetoder var desamma på slutet av 1800-talet som nu:

Flertalet av de former för kontakt och samverkan, som är brukliga i våra dagar, var livligt begagnade redan före första världskriget. […] De intresserade sig för medverkan i kommittéer och deltog i viktiga sådana; de utsatte medlemmarna och statliga sakkunnigutredningar för påtryckningar av allehanda slag.

Svensk lobbying är i dag en miljardindustri. Även om det inte bara är pr-byråer som ägnar sig åt lobbying – och långt ifrån alla pr-byråer ägnar sig åt lobbying – så kan dessa byråers omsättning vara en indikator för hur stora resurser som läggs på lobbying. Enligt Dagens Opinion den 12 januari 2012 nådde de 128 största pr-byråerna under 2010 en omsättning på 2,46 miljarder kronor.

Makthavare.se kommer under vinjetten Lobbykollen i ett antal artiklar beskriva den svenska lobbyingen. Först ut till granskning är fenomenet Almedalsveckan. Granskar gör [[Sandro Wennberg]] – s-märkt projektledare på pr-byrån Westander, som här debuterar som skribent på sajten, och researcher [[Charlotte Rydberg]] – student på Masterprogrammet i journalistik vid JMK.

Kommentera