Lobbykollen: Almedalen – en tummelplats för de stora aktörerna

Att granska vilka aktörer som är aktiva under Almedalsveckan kan vara en god värdemätare över vilka som satsar resurser på politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. I denna första artikel i serien Lobbykollen har Makthavare.se kartlagt förra årets seminariearrangörer under Almedalsveckan, Sveriges största evenemang för lobbying och opinionsbildning.

Flest intresseorganisationer i Almedalen
En genomgång av 2011 års Almedalsprogram visar att totalt 718 aktörer arrangerade 1 487 seminarier. Hela 160 intresseorganisationer organiserade ett eller flera arrangemang under förra årets Almedalsvecka och stod därmed för den största andelen arrangörer.

Antal organisatörer i Almedalen 2011

Företag utgjorde den näst största kategorin organisatörer med 130 arrangörer, tätt följt av offentliga aktörer som myndigheter, regioner och offentligt ägda företag. Branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer var också vanligt förekommande med dryga hundratalet arrangörer.

Bland intresseorganisationerna var de vanligaste organisationerna sådana som verkar inom ramen för områdena hållbar utveckling, miljö, socialt ansvarstagande samt sociala organisationer.

Sedan åtminstone två årtionden tillbaka har de politiska partierna inte ensamrätt på Almedalen, även om huvuddelen av den mediala uppmärksamheten fortfarande kretsar kring partierna och deras företrädare. Endast två procent av de närvarande arrangörerna är partipolitiska, och fem procent av samtliga arrangemang under 2011 genomfördes av politiska organisationer.

Även om de politiska partierna numera tar mindre av utrymmet i Almedalen är det i slutändan för deras skull som alla andra är där. De flesta opinionsbildare och lobbyister har som mer eller mindre uttalat syfte att använda Almedalsveckan för att bidra till att beslutsfattare ändrar sina attityder och fattar beslut till deras favör.
Det bekräftas också av YouGovs Almedalsopinion 2011, som visade att nätverksbyggande var det viktigaste skälet till många aktörers närvaro i Almedalen. Därefter uppgavs politiken vara ett viktigt skäl till att ett företag eller en organisation satsar på att närvara.

Många aktörer lägger 100 000-tals kronor
Men hur mycket resurser lägger de olika lobby-aktörerna på politisk påverkan? Ingen vet exakt. Enligt YouGov svarar nästan var femte aktör att de lägger ”mer än 100 000 kronor” på sin närvaro i Almedalen.

Även om det inte går att få reda på exakt hur mycket olika aktörer lägger på att försöka påverka beslut och bilda opinion under Almedalsveckan kan man – genom att analysera Almedalsprogrammet – få en bild av hur mycket fokus olika aktörer lägger på politiskt påverkansarbete och opinionsbildning och inom vilka områden. Har man som aktör bestämt sig för att lägga resurser och framförallt arbetstid på att arrangera ett stort antal seminarier under Almedalsveckan så är den satsningen i regel en del av ett långsiktigt opinionsbildnings- och lobbyarbete.

Vårdaktörer mest aktiva
Bland dem som försöker få politikernas uppmärksamhet under Almedalsveckan har särskilt en typ av aktörer gjort stora lobbyinsatser, nämligen vårdaktörerna. Vård och omsorg var förra året det enskilt största området i det officiella kalendariet. Nästan var tionde programpunkt under 2011 rörde vård och omsorg. Även klimat och miljö är områden där lobbyisterna har satsat stort i Almedalen, vilket då möjligen motsäger [[Göran Persson|Göran Perssons]] uppmärksammade uttalande i mars 2007 om att ”framtidens lösningar har inga lobbyister”.

Områden i Almedalsprogrammet 2011

Tittar man på vilka aktörer som arrangerade flest evenemang kan man konstatera att intresseorganisationer genomförde något fler än företag och näringslivsorganisationer.

I en jämförelse mellan fackliga organisationer och näringslivsorganisationer/företag är det tydligt att de senare stod för flertalet arrangemang under förra årets Almedalsvecka. Mer än vart fjärde arrangemang var anordnat av ett företag eller en näringslivsorganisation medan facken endast stod för sex procent av arrangemangen.

Arrangemang av fackliga resp företag/näringslivsorganisationer

Bland de aktiviteter som företag och näringslivsorganisationer arrangerade dominerade utöver kategorierna ”Näringsliv” arrangemang som rörde vård/omsorg, energi och infrastruktur.

Arrangemang av företag och näringslivsorganisationer

De fackliga organisationerna däremot var mer aktiva som arrangörer inom områdena sysselsättning/arbetsmarknad och utbildning.

Arrangemang av fackliga organisationer

Staten, kommuner och landsting arrangerade flest aktiviteter inom områdena forskning, vård/omsorg och barn/ungdom.

Arrangemang av stat/kommuner/landsting

I denna första artikel under vinjetten ”Lobbykollen” – av [[Sandro Wennberg]] och [[Charlotte Rydberg]] (research) har vi analyserat förra årets Almedalsprogram. Den ger en indikation av vilka aktörer som medvetet satsar resurser på att påverka politiska beslut. Flest antal arrangemang rör vård och omsorg, följt av klimat och miljö. Intresseorganisationer mobiliserar stort och utgör den största andelen aktörer i Almedalen, följt av företag, offentliga aktörer samt bransch- och arbetsgivarorganisationer. Nästa artikel i serien kommer att handla om makthavares syn på lobbying och lobbyister.

Kommentera