Klent med förslag från regeringen

Metoden att mäta riksdagsledamöters aktivitet utifrån lagda motioner, interpellationer och frågor, får ofta kritik. Den anses vara ett trubbigt mått som inte tar hänsyn till hur mycket en folkvald träffar väljare, gör studiebesök, deltar i samhällsdebatten utanför riksdagen etc. Samtidigt ger den onekligen en bild. På motsvarande sätt presenterar Svenska Dagbladet en genomgång av ministrarnas aktivitet.

Som Makthavare.se:s krönikör [[Lena Smedsaas]] påpekade häromdagen har det blivit glesare mellan regeringsförslagen. Aviserade propositioner har anmärkningsvärt ofta uteblivit.

SvD:s genomgång visar att tre ministrar inte lagt fram en enda egen proposition under regeringens första 18 månader. En proposition vardera är facit för tre andra statsråd. Det bör påpekas att tidningen valt att undanta propositioner som baseras på EU-initiativ eller handlar om att godkänna internationella avtal, något man kan ifrågasätta.

Det är dock anmärkningsvärt att migrationsminister [[Tobias Billström]], vid sidan av några EU-initierade förslag, inte arbetat fram en enda egen proposition. Detsamma gäller kulturminister [[Lena Adelsohn Liljeroth]] samt it- och energiminister [[Anna-Karin Hatt]]. Tre av ministrarna som suttit sedan valet 2010 har bara lagt fram en vardera. Det handlar om integrationsminister [[Erik Ullenhag]], landsbygdsminister [[Eskil Erlandsson]] och socialförsäkringsminister [[Ulf Kristersson]].

Kommentera