Löfven stöttar Sahlin

I ett pressmeddelande från socialdemokraterna uttrycker [[Stefan Löfven]] sitt stöd för nomineringen av [[Mona Sahlin]] som generaldirektör för FN-organet ILO. Tidigare har de svenska fackliga centralorganisationerna LO och TCO ställt sig bakom en annan kandidat, men efter att Sahlin nominerats till posten av regeringen har de båda uttryckt sitt stöd även för henne. Bland de nio kandidaterna är Sahlin den enda kvinnan. Valet av ny generaldirektör för ILO tillkännages den 30 september.

Kommentera