Tydlig Löfven-effekt i opinionen

[UPPDATERAD] Av flera mätningar att döma har socialdemokraternas byte av partiledare, från [[Håkan Juholt]] till [[Stefan Löfven]], inneburit en klar uppgång opinionsmässigt för partiet. Det syns också ovanstående poll of polls – ett genomsnitt av de senaste mätningarna från Demoskop, Novus Opinion, Sentio Research, Sifo, Ipsos (tidigare Synovate) och United Minds, sammanställd av Svensk Opinion.

Under lång tid har kristdemokraterna legat under 4-procentspärren till riksdagen. I sammanställningen ovan klarar kd dock sig över tröskeln, om än med ett nödrop. Värt att notera är att i en mätning på sistone – från Aftonbladet/United Minds – så är det allianskollegan centerpartiet som i stället hamnar på 3,9. Om detta ska kallas för [[Annie Lööf]]-effekt är dock mer tveksamt, då inga andra opinionsinstitut visar på samma ras för c.

Däremot syns en uppgång för vänsterpartiet i flera mätningar, och även i vår sammanställning – vilket möjligen kan tillskrivas den nye partiledaren [[Jonas Sjöstedt]]. Enligt DN/Ipsos februarimätning har visserligen denna Sjöstedteffekt avklingat något, men partiet ligger här ändå klart över valresultatet.

Räknar om ovanstående bild av opinionsläget till riksdagsmandat ser det ut så här:

m 33,3% – 116 mandat
fp 5,9% – 21 mandat
c 4,7% – 17 mandat
kd 4,0% – 14 mandat
s 27,0% – 94 mandat
mp 10,5% – 37 mandat
v 8,2% – 28 mandat
sd 6,2% – 22 mandat

Skulle ovanstående siffror också bli valresultat skulle alliansen få majoritet med 168 mandat, jämfört med 159 för de rödgröna. Sd kan dock stödja de rödgröna och fälla alliansen.

Kommentera