UD och de sociala medierna

Seminarium: UD:s resa ut i sociala medier
När och var: Internetdagarna
Talare: [[Anders Jörle]], [[Tobias Nilsson]], [[Teo Zetterman]]
Moderator: [[Joakim Jardenberg]]

Under måndagförmiddagen hölls seminariet UD:s resa ut i sociala medier Internetdagarna. Medverkade gjorde Anders Jörle, Tobias Nilsson och Teo Zetterman, alla från UDs presstjänst. Samtalet modererades av Joakim Jardenberg.

Samtalet tog sin utgångspunkt i UD-bloggen men böljade mellan sociala medier, appar, twitter och ”digital diplomati”.

Vad gäller hur begränsningarna i användningen konstaterades att UD ”inte kan vända ut på våra diplomatiska kontakter” och att det ”finns en balansgång som man måste hantera”. Det exemplifierades med [[Carl Bildt]] som ofta beskriver vad han gör, vilka möten han går på, men sällan eller aldrig beskriver detaljerna i samtalen som förs.

Allmänhetens bild av UD har avsevärt förbättrats inom en rad områden de senaste åren. Föreläsarna funderade på vilken roll UDs närvaro i sociala medier och hur den varit i del i att påverka har allmänhetens bild av UD.  Bland annat i andelen som upplever myndigheten som modern som ökat från 15% 2005 till 49% 2011. Andelen som upplever myndigheten som kompetens har ökat från 38% till 69% under samma tidsperiod.

På frågan om vilken enskild faktor som mest påverkar möjligheten för svenska myndigheter att göra den resa som UD gjort i sociala medier svarade panelen: ”Högsta chefen gillar detta”. Det är en framgångsfaktor som det tyvärr kan vara svårt för andra myndigheter att kopiera…

Kommentera