OpenAid blir jämförbar!

OpenAid, UD och SIDAs bejublade webbplats för öppen tillgång till biståndsdata har valt att ansluta sig till IATI-standarden. Det innebär att data om svenskt bistånd kommer att gå att samköra med andra länders biståndsdata. Nu saknas bara fler som tar sig an att göra roliga/vettiga/informerande gräv med informationen. Internetz, jag tittar på er!

Kommentera