Svend Dahl: ”Makt viktigare än ideologi för partiaktiva”

Avhandlingen som heter Efter folkrörelsepartierna: Om aktivism och politisk förändring i tre svenska riksdagspartier, tittar på de som är partiaktiva i dag och frågar vad lockar dem till att vara aktiva. Makthavare.se har pratat med upphovsmannen, [[Svend Dahl]].

Vad lockar politiskt aktiva i dag till att gå med i ett parti?

- Partiaktiva i dag lockas av möjligheten att kunna utöva makt som förtroendevald eller som tjänstemän. Detta gör att de partiaktiva i dag är väldigt målmedvetna och det viktiga inte är de politiska ideologierna utan att utöva makt.

Hur blir det då för de som sitter i opposition?

- De flesta aktiva tycker att det är mer givande om man tillhör majoriteten. Detta leder till att partier blir mer flexibla i sina idéer.

Hur blir partier mer flexibla i sina idéer?

- När det centrala blir att ”vinna val” blir dessa ambitioner överderordnade de ideologiska grundidéerna. Det blir inte kontroversiellt att byta riktning helt och hållet, bara det kan leda till att man vinner val. Det leder också till att partierna blir inriktade på frågor som kanske inte är särskilt betydelsefulla för väljarkåren i stort, men som har stor betydelse för marginalväljarna som avgör valen.

- Om man tittar på det senaste valet så blev huvudfrågan RUT-avdraget, i media lät det som om det var den viktigaste frågan för Sverige och alla partier skulle förhålla sig till just den frågan. Trots att det för de flesta väljarna var en väldigt liten fråga.

Hur tror du detta påverkar relationen mellan väljare och folkvalda?

- Jag tror att det ökar avståndet mellan politiker och väljare. När partierna hade många medlemmar var medborgarna direkt involverade i att formulera partiernas politik. Nu tävlar de mest om medborgarnas gunst på valdagen. Detta gör att partierna i framtiden kommer att påverkas mer av små organiserade intressegrupper än av medborgarna i form av partimedlemmarna.

Kommentera