Juholt och förtroendefrågan

Det har kommit flera undersökningar om förtroendet för socialdemokraternas partiledare [[Håkan Juholt]] de senaste dagarna. De visar på dystra siffror. Det interna missnöjet med skuggbudgeten, avhoppet från SVT:s Agenda, oklarheten om hur s egentligen såg på utspelet om temporära medborgarskap, samt förstås Juholts bostadsbidrag från riksdagen, har bidragit till att sänka förtroendet för s-ledaren.

När Göteborgs-Posten häromdagen ringde runt till flera av socialdemokraternas partidistrikt i landet var stödet för Juholt entydigt starkt bland distriktsordförandena, trots avslöjandet att han felaktigt fått 160 000 kronor i hyresbidrag för den lägenhet han hyr tillsammans med sin sambo.

Också olika framträdande socialdemokrater som TT pratat med försäkrar mangrant att de har fortsatt förtroende för sin partiledare. Och som s-märkte statsvetaren [[Ulf Bjereld]] påpekar så sitter Juholt ganska säkert så länge ingen ledande partirepresentant tar avstånd och kräver hans avgång.

Men enligt en undersökning från TV4Nyheterna och Novus, publicerad nu i helgen, så är förtroendet bland vanliga medborgare för Håkan Juholt rekordlågt efter lägenhetsaffären. Över hälften av svenskarna har lågt eller mycket lågt förtroende för honom. Det kan jämföras med en tidigare undersökning från maj i år, där 36 procent av de svarande sade sig ha mycket litet eller ganska litet förtroende för socialdemokraternas partiledare.

Det kan också jämföras med den Sifoundersökning genomförd den 19-22 september, samma vecka som regeringen presenterade budgetpropositionen, där bara 20 procent uppgav sig känna störst förtroende för Håkan Juholt som statsminister. I den mätningen svarade 52 procent av s-väljarna att de kände störst förtroende för Juholt.

Bland de som uppgav sig sympatisera med socialdemokraterna svarar dock hela 67 procent i TV4/Novus-undersökningen att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Juholt, och bara åtta procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för honom.

I dag kom ytterligare en förtroendeundersökning, denna gång från Metro/YouGov som visar på ännu mer alarmerande siffror. Tre av fyra svenskar tror att s-ledaren helt eller delvis ljuger. 71 procent uppger dessutom att deras förtroende för Juholt har minskat efter avslöjandet. Bara 29 procent tycker att Juholt ska vara kvar som partiordförande.

Kommentera