Referat: Centerutfrågning på Nybrokajen

Centerstämman i Åre närmar sig. På torsdagskvällen hölls den sista utfrågningen av de tre partiledarkandidaterna, på fashionabla Strand hotell vid Nybrokajen i Stockholm. Ett sextiotal centerpartister möttes av sex stora rollups med partiledarkandidaternas leende ansikten. I god centerpartistisk anda bjöds på te, kaffe och flera sorters smörgåsar. Därefter följde två timmar av bitvis het men oftast artigt och ljummet samtalande, under ledning av [[Willy Silberstein]].

Låt oss först verkligen slå fast: en artigare tillställning får man leta efter. De tre kandidaterna applåderade regelbundet varandra. Här förekom inga tjuvnyp. Tyvärr förekom inte heller särskilt mycket motfrågor. Ett par gånger gick Silberstein på, krävde svar och förtydliganden, men betydligt oftare släppte han igenom de tillrättalagda svaren, och gick vidare.

Såväl på lappar i lokalen som via chatt kunde publiken (alltså även de som följde webbsändningen därifrån) ställa frågor till de tre kandidaterna. Frågorna var av varierande vass karaktär, och samtliga lästes upp av Silberstein. Fördelen med det upplägget är uppenbar: mötet slapp lägga tid på att lyssna på långrandiga frågeställare. Samtidigt fanns det en tydlig nackdel: det blev helt moderatorns ansvar att ställa följdfrågor och be om förtydliganden.

[[Anna-Karin Hatt]] inledde med att konstatera att ”politik är på riktigt”. Känslosamt och personligt berättade hon om sin uppväxt, om en flicka som inte riktigt fick vara med i skolgårdslekarna, om en mamma med ständig brist på pengar – och om drömmen att tjäna egna pengar och klara sig själv. ”Marknaden klarar det inte ensam, som marknadsliberalerna tror, och staten klarar det inte själv, som socialisterna tror”, sade hon med tydlig referens till det socialliberala idéarv hon gärna ser att centerpartiet håller sig till.

[[Anders W Jonsson]] vill bredda centerpartiet. Han talade mycket om välfärden, om äldreomsorg och om ambulanser som inte kommer. Jonsson lyfte det också som en styrka att ha en lång yrkesbakgrund utanför politiken – han har arbetat 20 år som barnläkare. ”Jag vet att många centerpartister uppskattar toppolitiker med yrkesförankring”, konstaterade han.

Jonsson vill att centern blir bättre på att förklara för väljarna vad man faktiskt utgått från i regeringsförhandlingarna. Man har varit för mån om att förklara och försvara alliansens kompromisser, och glömt berätta om centerns ingångsförslag i processerna.

[[Annie Lööf]] var den av de tre kandidaterna som talade minst om sakpolitik i sin inledning. Hon talade om hur centerrörelsen ska bli starkare och bättre på att synas, och instämde i Jonssons problemformulering om hur man blev talespersoner för kompromisser under den förra mandatperioden.

Någon större politisk skillnad mellan de olika kandidaterna framkom inte under utfrågningen i övrigt. De tycker alla tre att integrationspolitiken har misslyckats, och att fler jobb är lösningen. Ingen vill – även om Hatt tidigare tycks ha tyckt annorlunda – kvotera föräldraförsäkringen. Hatt vill fördubbla jämställdhetsbonusen medan Lööf kan tänka sig avdrag på månadsbeloppet för de månader vårdnadshavarna inte delar lika. Jonsson å sin sida menar att det är en försäkring för barnet, och att ytterligare politiska beslut om hur försäkringen ska delas upp bara kommer att leda till att färre barn får vara hemma hela första året.

Annie Lööf har tidigare velat sälja de statliga public service-företagen. Det vill hon inte längre, eftersom hon inte tror att det är realistiskt i dagsläget. Vad gäller hennes tidigare förslag om platt skatt säger hon ”ja, med ett rejält grundavdrag”, men undviker att säga ordet platt, för att istället tala om en ”plattare skattemodell”.

Anna-Karin Hatt pressades i fråga om sin roll i FRA-striden. ”Vi tog duster och hade vi inte gjort det hade vi inte fått det så som det blev”, svarade hon, och förklarade att ”när vi insåg att det här var mycket mer frågor som gick i folkdjupet än vad vi hade kunnat ana var det vi som tog tag i detta”.

Alla tre kandidaterna vill avskaffa turordningsreglerna i LAS. De tycker också att det är viktigt att sänka arbetsgivaravgifterna. Ingen av dem vill se någon ny folkomröstning om euromedlemskap inom överskådlig framtid. De är glada att Sverige står utanför. Anders W Jonsson röstade ja till svenskt medlemskap, och sade att han i dag är glad att fler var klokare än han i omröstningen.

Alla tre kandidaterna sade sig på torsdagskvällen vara öppna för att föra sin kandidatur vidare till stämman, även om de inte får valberedningens stöd.

Om de väl blir partiledare vill Hatt gärna använda mer av partiets tidningsmiljarder till verksamheten. Lööf är mer försiktig, medan Jonsson avråder skarpt från det: ”det första jag skulle göra som partiledare är att sätta mig på den där skattkistan. I det läge vi befinner oss kan pengar vara en förbannelse.”

På fredagsmorgonen håller Stockholmscentern nomineringsmöte. Huruvida avgörandet skedde på torsdagens utfrågning är en öppen fråga. ”Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte nominerar Annie i morgon”, sade en Stockholmscenterpartist strax före torsdagens utfrågning.

Kommentera