Uppåt för både allians och opposition

[UPPDATERAD] Nyligen presenterade GP/Sifo en opinionsundersökning som inte tydde på några större förändringar sedan sist. Det var fortsatt jämnt mellan blocken, även om den enda statistiskt säkerställda förändringen visade på ett minskat övertag för de rödgröna. I en ny väljarbarometer från TV4/Novus ökar dock försprånget för oppositionen.

I Sifomätningen klarade alla dagens riksdagspartier fyraprocentsspärren, om än med ett nödrop på precis 4 procent för kristdemokraterna. Även västerpartiet och centern låg illa till med 4,3 procent vardera.

Novusmätningen ger direkt katastrofala siffror för kd: 2,9 procent. Och för första gången hamnar vänsterpartiet i Novus under fyraprocentspärren: 3,9. Här klarar sig dock centerpartiet bättre med 5,2.

I en poll of polls från Svensk Opinion (se illustration ovan) – som presenterar ett genomsnitt av de senaste mätningarna från Demoskop, Novus Opinion, Sentio Research, Sifo, Synovate och United Minds – ser läget just nu ut så här:

m 31,9
fp 6,6
c 4,3
kd 3,6
s 32,9
mp 9,7
v 4,3
sd 5,9

Omräknat till riksdagsmandat innebär dessa siffror att allianspartierna m, fp och c tillsammans skulle 156 platser – med kd utanför, och de rödgröna majoritet med 171. Dock skulle Sverigedemokraterna få 22 mandat, om siffrorna ovan också blev valresultat – och skulle teoretiskt kunna säkra ett fortsatt alliansstyre.

* * *

PS: Ett tidigare skrivfel i siffrorna ovan är nu rättat.

Kommentera