Konsten att strula till ett seminarium

Släpp en rapport. Få spinn på en selektiv sänkning av studiebidraget. Få ett gäng irriterade organiserade studenter att gå på ett seminarium om arbetsmarknaden. Få busvisslingar, applåder och skratt. Det receptet kan man också följa.

Seminarium: Konsten att strula till ett liv
Arrangör: Svenskt Näringsliv
Plats: Lojsta, Wisby Strand
Publik: ca 200 personer, varav 50 stående
Moderator: [[Stefan Fölster]]
Budskap: ”Ingångsåldern är hög, genomströmningen är långsam, etableringen på arbetsmarknaden blir sen. Och så råkar vi prata om hobbykurser också.”
Citatet: ”Om jag får vara fräck förkroppsligar du den stora förnekelsen som pågår år, efter år, efter år.” ([[Stefan Fölster]] till representant för Projekt Athena som givit exempel på innehållet i kursplaner för ett antal påstådda hobbykurser).

Ett ämne som fick stor uppmärksamhet veckan före årets Almedalsvecka var Svenskt Näringslivs rapport Konsten att strula till ett liv. Huvudfokus i rapporten är att beskriva den sena etableringen på arbetsmarknaden. Större delen av seminariet ägnades åt att presentera rapporten, med särskilda brasklappar om vilka källor man använt och varför de inte var mer detaljerade i olika avseenden. Ett uppenbart försök att dämpa det agg som kunde finnas. Stefan Fölster inledde även med ett anslag om att syftet var att visa på problemen och en tolkning om orsaken, snarare än att peka på lösningar.

Rapportens ursprungliga kapitel om förslag berördes över huvud taget inte från scenen, utan ersattes med reflektioner från Svenskt Näringslivs forskningschef [[Tobias Krantz]]. Vid några tillfällen kunde man undra om han lämnat igen ministerkavajen när betoningar och fraser låg nära hans före detta chef [[Jan Björklund]]s. Receptet var högre kvalitet i gymnasiet, ett studiemedelssystem som skulle premiera avklarade kurser och program och kvalitetspengar till lärosätena baserat på bland annat övergången till arbetslivet. Något djärvare var kanske förslaget om att avskaffa tvåterminssystemet och göra det enklare för fler att läsa ”riktiga” programkurser på sommaren.

När 45 minuter av avsedda 60 var över öppnades golvet för publiken. Stämningen var tidvis hätsk. Sveriges Förenade Studentkårers nytillträdda ordförande Camilla Georgsson menade att det var arbetsmarknaden som borde förändras, med Apple som föredöme. Som citatet i inledningen antydde tog man även upp konkreta invändningar mot en del av de kurser som använts som exempel på oseriös högskoleverksamhet eller ”hobbykurser”.

En invändning som tyvärr fick mycket lite uppmärksamhet var en fråga om dataunderlaget och den statistiska analysen. Mycket av statistiken baseras nämligen på personer som tagit examen och olika lång tid efter detta. Inom de yrkeskategorier som kommer bra ut i rapportens utvärdering är examen och tillhörande legitimation ofta viktiga, medan det inom många mindre reglerande områden inte är ovanligt att direkt hoppa på ett jobb och snarare gå tillbaka och avsluta alla kurser och examensarbete först när man förlorar det jobbet, eller i brist på att bli huggen direkt.

Representanterna från Svenskt Näringsliv förstod inte ens frågeställningen, utan svarade bara om att de som faller bort och inte ens avslutar utbildningen är ytterligare ett problem. Frågan om gruppen som lämnat men formellt inte avslutat utbildningen stod kvar obesvarad.

Efter seminariet på Wisby Strand står det ändå pinsamt klart: all publicitet är inte bra publicitet. En relativt sund problembeskrivning drunknade före och under seminariet i ett förslag som troligen skrivits med för att ”spetsa till det”.

Kommentera