Åsa Romson tror Förbifart kan stoppas

[[Åsa Romson]], på gång som kvinnligt språkrör för miljöpartiet, tror att Förbifart Stockholm fortfarande kan stoppas.

- Den är ju inte byggd än, säger hon till Fokus/Makthavare:s reporter.

Förbifart Stockholm är beslutad, till miljöpartiets stora besvikelse. Men Åsa Romson, föreslagen som nytt kvinnligt språkrör och miljö- och klimatpolitisk talesperson för miljöpartiet, tror att sista ordet inte är sagt.

- Jag tycker inte att det är rätt investering. Jag jobbade oerhört hårt för att vi skulle få trängselavgifter som ett fungerande styrsystem för att föra över stadens utvecklingsutrymme till kollektivtrafiken. En stor motorväg kommer bara att öka bilismen i Stockholm. Det är inte rätt väg att gå, säger Romson.

Kan den fortfarande stoppas?

- Ja, det tror jag.

Förbifart Stockholm beslutades av regeringen 2009. Det är en motorvägsförbindelse väster om Stockholm mellan Kungens Kurva i söder och Sollentuna i norr. Största delen av Förbifartens 21 kilometer ska gå i tunnel. Byggstart är planerad till 2012, och arbetet väntas pågå i åtta år.

Åsa Romson är forskare och lärare i miljörätt.

Kommentera