JUST NU: Håkan Juholt håller sitt linjetal

Nye s-ledaren håller just nu sitt linjetal till kongressen. ”Det har blivit så tydligt att i Sverige ska vi inte längre äga tillsammans. Vi ska inte äga, vi ska bara ägas. Det handlar om allt och tar inte stopp”Ur talet:

”Självfallet gläds vi åt att vårt moderna välfärdssamhälle kanske är det bästa och mest humana samhälle som någonsin har skapats, men samtidigt säger det mycket om vart Sverige nu är på väg, när vinster och fördyrad medicin på apotek hamnar i utländska skatteparadis.

När skolkoncerner och vårdbolag delar ut skattebetalarnas pengar till sina ägare, istället för att använda dem till en lärarlön, en vårdanställd som kan hålla en gammal och sjuk i handen som är rädd och har ont, eller ett besök i simhallen.

Detta är inte vad vi socialdemokrater vill, för att låna några bevingade ord av [[August Palm]]”

”Social demokrati är att slippa oroa sig över att du har valt fel skola för dina barn. Det är att  veta att alla skolor håller högsta kvalitet, att lärarna är de bästa möjliga och att dina barn inte sorteras eller hålls tillbaka i sin utveckling”.

”Ibland inbillar vi oss att det socialdemokratiska partiet är en arbetsgivarallians bestående av kommunalråd och statsråd som styr över stora offentliga förvaltningar. Ibland tror vi att partiet är en facklig organisation för de anställda i offentlig sektor.

Ingetdera är riktigt. Vi är medborgarnas företrädare. Därför är det med deras ögon som vi måste skärskåda villkoren för dem som arbetar i offentlig sektor.”

”När arbetarrörelsen var ung ville August Palm – som för 130 år sedan tog socialdemokratin till Sverige -avskaffa den arbetsfria inkomsten. Ingen skulle få tjäna pengar på andras arbete, vare sig genom ränta eller profit.

Detta idag orealistiska krav omvandlades till den moderna idén att vissa saker ska skötas utan ekonomisk vinst som främsta drivkraft. Samhället ska sätta gränser för vad som ska vara en medborgerlig rättighet.

Vissa saker görs inte av vinstintresse. Vissa relationer upprätthålls inte för att någon tjänar på det utan för att du är människa, för att jag är människa, för att vi tillsammans är ett samhälle. Vissa saker är helt enkelt inte mätbara i ekonomiska termer och ska inte stå till salu, inte bjudas ut, inte fördelas efter köpkraft utan vara del av en modern allemansrätt, av allas lika rätt.

Vår gemensamma tillvaro blir så mycket bättre då.”

Kommentera