Krönika: ”S uppfattas som en sluten värld”

Det är stora skillnader mellan hur socialdemokraterna och miljöpartiet utser sina ledare. I en krönika uppmanar miljöpartiets partisekreterarkandidat [[Anders Wallner]] socialdemokraternas dito [[Carin Jämtin]] att leda sitt parti till en mer ödmjuk, öppen och nyfiken rörelse.

I dag inleds socialdemokraternas extrakongress. Jag hoppas att det förnyelsearbete som partiet nu sjösätter resulterar i ett öppnare parti. Som miljöpartist har jag en kluven inställning till socialdemokraterna. Å ena sidan är de en vanlig koalitionspartner och vi har uppnått mycket tillsammans. Men å andra sidan är vi två väldigt olika partier, både politiskt och kulturellt.

De senaste månaderna har båda våra partier befunnit sig i vakuumet mellan partiledningsbyten. Många mediala poänger har gjorts på den slutna socialdemokratiska processen kontra den öppna gröna processen med stolta kandidater och fri debatt. [[Håkan Juholt|Juholt]] och Jämtin står utan motkandidater i helgen, medan den gröna kongressen kommer att på plats avgöra sin politiska ledning.

När jag läste socialdemokraternas kriskommissions rapport noterade jag särskilt två citat. Det första var den inledande meningen ”Socialdemokratin är inte ett parti som andra”. Jag har förståelse för den självbilden. Men jag tror att ni gör ett misstag om det är premissen som ert förnyelsearbete utgår från. Bland väljarna är socialdemokraterna i dag i stor utsträckning ett av flera möjliga alternativ och inte ett eget regeringsalternativ. Många av de viktiga unga väljarna 2014 kommer inte ihåg något annat än en borgerlig koalitionsregering. Det måste det största oppositionspartiet vara medveten om. Tiden då (s) kunde sikta på egen majoritet är över.

Det andra jag antecknade var ambitionen om att uppfattas som ”Sveriges mest öppna, nyfikna och ödmjuka parti”. Det tror jag är rätt ambition – partier som är öppna för förändring kommer att belönas. Men (s) uppfattas i dag som en sluten värld. Det har också många miljöpartister som i dag samarbetar rödgrönt ute i landet erfarit. I en rad kommuner upplever våra politiker att ett rödgrönt samarbete mellan (s) och (mp) är det politiskt önskvärda, men att brist på kemi och förtroende mellan partierna står i vägen. Många har vittnat om hur (s) ser sina samarbeten som påtvingade och ett nödvändigt ont snarare än med lust och som möjligheter till bra politik.

Jag hoppas att Carin Jämtin som ny partisekreterare lyckas leda socialdemokraterna till en mer ödmjuk, öppen och nyfiken rörelse. En socialdemokrati som är ödmjuk för sin egen roll i samhället och öppen och nyfiken på koalitioner.

Anders Wallner
partisekreterarkandidat (mp)

Kommentera