Kandidatkollen: Håkan Juholt

[UPPDATERAD] Med bara drygt två veckor kvar till socialdemokraternas extrakongress kastas nu nya namn in i spekulationerna. Ett av dessa är [[Håkan Juholt]], som tidigt anslöt sig till kraven om att hela partistyrelsen borde ställa sina platser till förfogande.

Juholt är riksdagsledamot för Kalmar län sedan 1994 och gruppledare för (s) i försvarsutskottet. Han är dessutom ledamot i Krigsdelegationen och i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling.

1980-1994 arbetade Juholt som fotograf och journalist på tidningen Nyheterna i Oskarshamn och Högsby. I dag är han ledamot i tidningen Östra Smålands ägarstyrelse. Nyheterna och Östra Småland är i dag två editioner av samma tidning.

Juholt placerar sig själv ”något till vänster” på en politisk vänster – högerskala, och säger sig ha tidigare partisekreteraren och utrikesministern Sten Andersson som politisk förebild.

2008 kandiderade Håkan Juholt i valet till Europaparlamentet och fick ett starkt stöd. Under hösten fick han frågan om att i stället bli tillförordnad partisekreterare efter att [[Marita Ulvskog]] lämnat posten, vilket han accepterade. Tanken var att han skulle ansvara för förberedelsearbetet för den s-kongress 2009 där en ordinarie partisekreterare skulle väljas, men i praktiken kom han aldrig att tillträda. I februari 2009 utsågs i stället [[Ibrahim Baylan]] till tillförordnad partisekreterare och valdes sedan av kongressen.

Elaka tungor skvallrar dock om att annat låg bakom detta. Håkan Juholt ansågs ha soloåkt i försvarsberedningen, där riksdagspartierna tillsammans förberedde den nya politiken. Juholt uppges inte förankrat frågorna i vare sig försvarsutskottet, s-gruppstyrelsen eller den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Därför ska [[Mona Sahlin]] löst honom från uppdraget som försvarspolitisk talesman och i stället satt honom på stickspåret som tillförordnad partisekreterare.

I [[Ingemar E L Göransson|Ingemar E L Göranssons]] kommande bok ”Arbetarrörelsens kris mellan reformism och marknadsliberalism” intervjuas Juholt, och säger bland annat att han är ”så satans trött på dessa närmast religiösa utropen på förnyelse”. Han är också väldigt öppenhjärtig i sin kritik mot partiet och slår fast att ”Det har tänkts så förbannat mycket nytt och kortsiktigt av diverse spindoctors i partiledningens närhet”.

I processen med att vaska fram en efterträdare till Sahlin som partiordförande har Juholt haft betydelse i sin egenskap av ordförande för socialdemokraterna i Kalmar län, ett av de vänsterdistrikt som enligt författaren och s-kännaren [[Christer Isaksson]] ”står bakom oredan i partitoppen” genom att vägra ställa upp på de tre möjliga partiledarkandidaterna [[Mikael Damberg]], [[Thomas Östros]] och [[Sven-Erik Österberg]]. Hans namn har den senaste tiden också förts fram som ett kompromissförslag.

När Makthavare.se ställt frågan direkt till Juholt om han vill bli partiledare har han skrattat bort det.

Kuriosa: Håkan Juholt har gett upphov till uttrycket ”att göra en Juholtare”, som har sitt urpsrung i hans många omvittnade fadäser – som att hälla i olja där det ska vara spolarvätska eller att dyka upp på fel begravning. Vid ett tillfälle lär han inte ha kunnat hämta ut sina vinterdäck för att han glömt bort var han lämnat in dem. Makthavare.se har även observerat honom förleda barn under Almedalsveckan.

Ljeplav:

Odds: Ladbrokes 5,5 – Unibet (i.u.).

Makthavare.se:s bedömning: Håkan Juholt är, den jovialiska ytan till trots, en maktspelare som kör med hårda tag i förhandlingar. Det kan vara en effektiv metod att få sin vilja igenom, men det skapar också fiender. Trots att Juholts namn slängts fram i ordförandeförhandlingarnas slutskede är det svårt att se att han på allvar skulle kunna vara en seriös kandidat. De partidistrikt, däribland hans eget Kalmar län, som enligt uppgift blockerat valberedningens alla förslag hittills kan inte rimligen få majoritet för honom – om han nu ens skulle vara intresserad av jobbet, vilket ganska lite tyder på. I den kohandel som nu pågår riskerar snarare vänsterdistrikten återigen få sitta med Svarte Petter och nöja sig med ett tröstpris när de tre övriga tunga posterna vid sidan av ordförandeskapet ska tillsättas: partisekreterare, ekonomisk talesperson och gruppledare i riksdagen.

Kommentera