Inför Almedalen: budget och drömdeltagare

Det sägs att Almedalsplaneringen tar fart tidigare och tidigare för varje år. Makthavare.se frågade Almegas [[David Wästberg]], Feministiskt initiativs [[Veronica Svärd]] och Westanders [[Mikael Persson]] hur det går med deras Almedalsplanering.

David Wästberg, presschef Almega
1. Kommer ni att närvara under Almedalsveckan? Varför?
– Ja, vi kommer att liksom tidigare år hålla till på Hästgatan 12. I Almedalen träffar vi alltid ett stort antal politiker och opinionsbildare under en kort period. Det finns utrymme för oss som organisation att nå ut med våra frågor direkt till de vi träffar på plats. Dessutom sker det alltid oförutsedda och spännande möten som man aldrig vet vad de kan leda till. Många av de möten som äger rum i Almedalen ligger som grund för verksamheten under resten av året.

2. Hur många kommer ni att vara på plats?
– Förra året var vi c:a 30 anställda och 10 styrelseledamöter på plats. Det blir nog något liknande i år.

3. Vilken/vilka frågor kommer ni att fokusera på?
– Vi kommer att fokusera på skatter och behovet av en genomgripande skattereform. Tjänstesektorn skriker efter arbetskraft med rätt kompetens samtidigt som våra höga skatter gör att vi har den lägsta utbildningspremien i OECD. Det viktiga är att vi får igång en diskussion om att det behövs en ny skattereform. Sverige är i dag ett tjänstesamhälle men skatterna är utformade för ett industrisamhälle. Det är dags att politiken hänger med i den strukturomvandling som pågår sedan länge där Sverige blir mer och mer beroende av tjänsteproduktion och tjänsteexport.

4. Vilka egna aktiviteter planerar ni (seminarium, mingel, andra event)?
– Almega kommer tillsammans med förbunden inom Almega att ordna flera seminarier. Exakt hur många är inte spikat, men det blir säkert 30-40 stycken. Vi kommer även att upprepa förra årets succé med att arrangera Bloggplats H12 som fungerar som ett presscenter och vardagsrum för bloggare. Något mingel lär vi väl bjuda på även i år, våra BBQ-mingel de senaste åren är ju ansedda som en av höjdpunkterna, när man väl tagit sig igenom Almedalens längsta kö.

5. Hur stor är er Almedalsbudget för 2011?
– Tillräckligt stor.

6. Vem är din drömdeltagare på ett av era arrangemang under Almedalsveckan?
– [[PG Gyllenhammar]] som pratar om varför tjänstesektorn är lokomotivet i den ekonomiska utvecklingen.

7. Vilken tror du blir årets hetaste fråga under Almedalsveckan?
– Skattefrågan, vi är inte ensam om att vilja sänka skatten, samtidigt finns det säkert ett gäng som vill höja den.

Veronica Svärd, pressansvarig Feministiskt initiativ
1. Kommer ni att närvara under Almedalsveckan? Varför?
– Feministiskt initiativ är med varje år. Det är ett bra och roligt tillfälle att arrangera seminarier, lyfta sakfrågor själva eller tillsammans med andra, träffa politiker från andra partier, organisationer, sakkunniga samt att synas, nätverka och skapa och upprätthålla kontakter.

2. Hur många kommer ni att vara på plats?
– Det vet vi inte i dagsläget, men det brukar röra sig om 30-50 personer.

3.Vilken/vilka frågor kommer ni att fokusera på?
– Det är inte beslutat i dagsläget.

4. Vilka egna aktiviteter planerar ni (seminarium, mingel, andra event)?
– Planeringen är inte helt klar, men Fi kommer att delta med egna seminarier och mingel. Och kanske någon överraskning, vem vet.

5. Hur stor är er Almedalsbudget för 2011?
– Feministiskt initiativ arbetar med nollbudget förutom hyra av lokaler för seminarier och eventuellt tryck av flyers. Samtliga arbetar ideellt och betalar resa och boende själva.

6. Vem är din drömdeltagare på ett av era arrangemang under Almedalsveckan?
– Eftersom vi ännu inte har slutgiltigt bestämt teman för våra arrangemang har jag lite svårt att svara på det.

7.  Vilken tror du blir årets hetaste fråga under Almedalsveckan?
–  Lite tidigt att sia om, men ett önskvärt tema vore: Vad händer efter blockpolitikens upplösande? När omvärlden står inför vitaliserande demokratiska processer kan inte Sverige gå i motsatt riktning mot tvåpartistat!

Mikael Persson, ansvarig för Westanders Almedalssatsning
1. Kommer ni att närvara under Almedalsveckan? Varför?
– Ja, Westander kommer att närvara för sjunde året i rad. Ett av de viktigaste skälen är rekrytering. I Almedalen finns många samhällsengagerade och kompetenta personer och vi hoppas kunna rekrytera fler nya kollegor under året. Vi hjälper också våra uppdragsgivare på plats och bidrar på olika sätt till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

2. Hur många kommer ni att vara på plats?
– Vi räknar med att som mest ha 15 konsulter på plats.

3. Vilken/vilka frågor kommer ni att fokusera på?
– Under våren genomför vi två frukostseminarier där det första fokuserar på hur det nya politiska landskapet efter valet påverkar Almedalen. Vilka frågor vi kommer att fokusera på i Almedalen har vi inte bestämt ännu.

4. Hur stor är er Almedalsbudget för 2011?
– Vi kommer att ordna en framtidsspaning och ett mingel. Liksom de fyra senaste åren delar vi ut priset Hetast i Almedalen på fredagen. Under veckan delar vi också ut Westanders pr-handbok 2011 och erbjuder möten med Westanders pr-akut, en kostnadsfri rådgivning med två konsulter under en halvtimme.

5. Hur stor är er Almedalsbudget för 2011?
– Vi räknar med att vår Almedalssatsning kostar totalt en halv miljon kronor. Egna kostnader är c:a 250 000 kronor och uteblivna intäkter är uppskattningsvis lika stora.

6. Vem är din drömdeltagare på ett av era arrangemang under Almedalsveckan?
– Det hade varit väldigt roligt om vi kunde få de nya partiledarna för socialdemokraterna, miljöpartiet och kanske också vänsterpartiet i en och samma panel.

7. Vilken tror du blir årets hetaste fråga under Almedalsveckan?
–  Självklart kommer sverigedemokraternas närvaro att påverka veckan. Utöver det får någon aktör eller sakfråga stort medieutrymme, men det är alltid svårt att förutse vad det blir.

Kommentera