Andnors medarbetare sannolika läckan bakom Primegate

Makthavare.se kan i dag i ett samarbete med Dagens Opinion avslöja vilka personer som sannolikt är Aftonbladets läckor bakom det som kommit att kallas Primegate. Spåren leder dels in till Primes lobbyavdelning och dels tillbaka till socialdepartementet, där de båda troliga läckorna arbetade mycket nära dåvarande socialminister Berit Andnor och folkhälsominister Morgan Johansson.

Natten mot torsdag i förra veckan kunde Makthavare.se avslöja att Aftonbladet stod inför en snar publicering av bevis för yrkesmässiga kopplingar mellan en grupp (s)-märkta lobbyister på pr-byrån Primes public affairs-avdelning och Svenskt Näringsliv, där de förstnämnda haft i uppdrag att påverka den socialdemokratiska politiken i en mer tillväxtvänlig riktning. Makthavare.se pekade vidare ut avslöjandet som ett spel mellan höger- och vänsterfalangen inom socialdemokratin, där den sistnämnda skulle ha planterat avslöjandet på Aftonbladet i det dubbla syftet att dels skandalisera ledande högerdebattörer inom (s) med Niklas Nordström i spetsen, och dels vrida eftervalsdebatten inom (s) i riktning mot att partiet ska fås att återvända till en socialdemokratisk reformpolitik av mer traditionellt, klassiskt snitt.

Nu kan Makthavare.se/Dagens Opinion efter ett systematiskt kartläggningsarbete och i en samtida publicering visa vilka två personer det sannolikt är som i ett troligt planerat samarbete läckt det interna arbetsmaterialet från Prime som låg till grund för Aftonbladets avslöjande, samt hur spelet bakom publiceringen i Aftonbladet såg ut.

Att det finns en intern läcka på Prime som vidarebefordrat ett mycket stort material från pr-byråns lobbyavdelning – och samtidigt har en tidigare nära koppling till den socialdemokratiska valberedningens ordförande Berit Andnor – innebär att det avslöjande som i dagarna begåvats med namnet Primegate har vida politiska implikationer för det socialdemokratiska partiet, men samtidigt också är en rejäl smäll för pr-byrån Prime och dess vd och grundare Carl Fredrik Sammeli. Makthavare.se publicerar därför den politiska sidan av historien, medan de affärsmässiga och juridiska konsekvenserna för pr-byrån Prime utreds och rapporteras av branschtidningen Dagens Opinion.

Den redaktionella planeringen på Aftonbladet försköts enligt uppgift till Makthavare.se av självmordsbombaren i Stockholm. Den första artikeln publicerades fredagen den 17/12, men skulle enligt den ursprungliga planen ha publicerats två dagar tidigare, alltså onsdagen den 15/12.

Makthavare.se har genom en rad samtal med olika källor kartlagt vad som hände dagarna innan Aftonbladets ursprungliga publicering av uppgifterna om Prime var tänkt att genomföras. Denna kartläggning har genom flera från varandra separerade källor och uppgifter till slut alla pekat mot ett och samma håll. De visar att publiceringen var känd i förhand av både riksdagsledamoten Morgan Johansson samt i synnerhet hans före detta planeringschef på socialdepartementet, Christer Persson. Dessa båda har talat om den kommande publiceringen i Aftonbladet vid minst två olika tillfällen som de deltagit i, innan den 15/2 och åtskilda från varandra. Dessa möten på vilka de båda alltså refererade till Aftonbladets uppgifter ägde rum innan det var känt vilken historia Aftonbladet skulle komma att publicera, och vilka uppgifter från Primes kampanjplan som där skulle redovisas. Den enda förklaringen till att de satt på den typen av information var att de själva på något sätt antingen var direkt inblandade i förarbetet till Aftonbladets avslöjande, eller på förhand hade delgetts information som normalt sett bara skulle delats mellan två personer; läckan på Prime och Aftonbladets reporter Eva Buskas.

Det första tillfället som Makthavare.se hittat där intern information från Primes kampanjplan användes utåt var på ett SNS-seminarium i Malmö torsdagen den 9/12, alltså en mer än en vecka innan publiceringen nästkommande fredag. Vid detta seminarium, där läget inom socialdemokratin var ämnet för dagen, deltog bland andra Morgan Johansson och SSU-tidningen Tvärdrags chefredaktör Daniel Suhonen i panelen. Vid diskussionen kom Carl Melins arbete med eftervalsanalysen upp. Den som dels Makthavare.se publicerat ett förtida utdrag ur, inklusive författarintervju, men som alltså också var en del av Primes/Svenskt Näringslivs vid den tiden helt okända projekt riktat mot (s).

I paneldiskussionen hänvisades till Carl Melins valundersökning, varpå Morgan Johansson enligt uppgift raskt replikerade att den inte var att lita på eftersom den var köpt av Svenskt Näringsliv.

Christer Persson arbetar fortfarande till vissa delar nära Morgan Johansson. Deras yrkesmässiga relation upphörde således inte efter den socialdemokratiska valförlusten 2006, då de båda tillsammans tvingades lämna socialdepartementet, Johansson som före detta statsråd och Persson som Johanssons före detta planeringschef och närmaste förtrogna. De uppges även fortsättningsvis ha regelbunden kontakt med varandra och sägs för närvarande arbeta tillsammans på ett manuskript som för Makthavare.se beskrivits som en politisk debattbok med anknytning till socialdemokratin.

Den senaste boken Persson publicerat utkom 2010, handlar om regeringen Reinfeldts politik och är skriven tillsammans med de båda vänsterdebattörerna inom (s), Stefan Carlén som är förbundsekonom på Handelsanställdas förbund, och Daniel Suhonen. De tre har också 2006 givit ut boken ”Åtta år med Reinfeldt”.

Christer Persson beskrivs på bokförlaget Ordfronts hemsida som ”fristående utredare och skribent, tidigare planeringschef på Socialdepartementet och mångårig medarbetare i Statsrådsberedningen”.

Persson har i sin tur till en utomstående källa, som Makthavare.se talat med under löfte om anonymitetsskydd, vid ett tillfälle innan avslöjandet publicerades berättat huvuddragen i Aftonbladets kommande avslöjande och i detta samtal förklarat vad som låg i pipelinen för att publiceras om ett tag.

Daniel Suhonen medverkar sedan en tid tillbaka på Aftonbladets kultursidor, där han måndagen den 20/12 över ett uppslag skriver initierat om Primegate och kräver avslutningsvis att de båda Primekonsulterna Niklas Nordström och Carl Melin utesluts ur partiet.

Han har därefter fortsatt att kommentera händelseutvecklingen på sin Facebooksida under tisdagen. Där har han bland annat inom en loppet av bara några par timmar gjort följande inlägg, bland ett flertal som refererar till Primegate: ”Ring 08-7002600 Jag tycker alla s-medlemmar ska ringa partistyrelsen och be att få prata med Ibrahim Baylan eller Mona Sahlin eller deras medarbetare och fråga vad de tycker/gör/känner inför Primeskandalen.”

samt: ”Haha knappt sovit alls, skrivit lite nytt till Kulturen. Fan Prime-skandlen blir ju en julkalender…”

Dan sannolika läckan har en bakgrund som konsult på Prime. En anställning som personen har lämnat. Det var mot slutet av sin anställning på pr-byrån som läckan i fråga tycks ha genomfört ett systematiskt insamlingsarbete av en rad olika interna dokument som kartlägger och visar hur Prime arbetar med och erbjuder sina lobbytjänster. Detta omfattande material handlar enligt uppgift till Makthavare.se specifikt om uppdraget Prime hade åt Svenskt Näringsliv. Och enligt Daniel Suhonen, som enligt egen uppgift (på Facebook) tagit del av Aftonbladets Primedokument inför arbetet med artikeln på kultursidan, omfattar det med hans egna ord ”hundratals sidor internt material från Prime däribland kampanjplaner, offerter m m”.

Den sannolika Aftonbladetläckan – som kommenterar dessa uppgifter i Dagens Opinion – har vidare en ursprunglig politisk bakgrund i SSU i Stockholm stad, det distrikt inom SSU som tillsammans med SSU Skåne bildar den hårda vänsterfalangen inom såväl ungdomsförbundet som partiet, i opposition mot de två mest profilerade högerdistrikten Norrbotten, som Niklas Nordström har sin bakgrund i, och Stockholms län, varifrån högerfalangens kandidat till partiledarposten, riksdagsmannen Mikael Damberg, kommer.

Pr-byrån Prime gav sent på tisdagseftermiddagen en första kommentar till Makthavare.se/Dagens Opinion efter att de kontaktats med en intervjuförfrågan utifrån de uppgifter som nu publiceras:

- Vår enda kommentar är att vi ser mycket, mycket allvarligt på det inträffade. Det här rör sig om strategiskt läckage i ett uppenbart syfte att skada vår verksamhet, säger Johanna Rehnvall ansvarig för sekretess- och policyfrågor inom Prime.

Den sannolika läckan har vidare, bland andra tidigare anställningar, varit nära rådgivare till Berit Andnor under hennes tid som socialminister. Där var alltså personen i fråga kollega med Christer Persson, som enligt vad Makthavare.se:s kartläggning visar är den sannolika centralfiguren i vad som framstår som en planerad politisk attack mot Prime, Niklas Nordström, Carl Melin samt övriga (s)-märkta konsulter på Prime. Christer Persson uppges enligt en av Makthavare.se:s källor varit den som orkestrerat arbetet med att få fram materialet från läckan med syfte att det skulle lämnas över till Aftonbladet. Berit Andnor är i dag riksdagsledamot och ordförande i den valberedning som ska vaska fram det namn som föreslås bli ny partiledare inom (s).

* * *

Dagens Media rapporterar att Nordström även anlitades i socialdemokraternas kriskommission – som har till uppdrag att leverera ”tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling”.

– En av kommissionens fyra grupper har vid ett tillfälle bjudit in Niklas Nordström för att föreläsa om hur socialdemokratiska partier i andra europeiska länder har hanterat sina valförluster och kriser. Han var inbjuden som expert, säger Ann Wolgers, presskontakt för kriskommissionen till dagensmedia.se.

* * *

För mer information om vad denna läcka av uppgifter innebär för Prime hänvisas till rapporteringen i Dagens Opinion.

Kommentera