Upprörda känslor i spåren av Primegate

[UPPDATERAD] Många har reagerat kraftigt på Makthavare.se:s och Aftonbladets avslöjanden om hur socialdemokrater på pr-byrån Prime jobbat på uppdrag av Svenskt Näringsliv med att driva på (s) i tillväxtvänlig riktning.

HBT-sossen [[Alexandra Einerstam]] skriver på sin blogg att hon trodde att [[Erik Laakso]] var hennes vän, men slår nu fast att ”Vår vänskap är härmed över!”.

[[Peter Högberg]] jämför Svenskt Näringslivs strategi för att påverka den socialdemokratiska politiken med hur trotskistiska Offensiv försökte ta över SSU på 1980-talet.

[[Johan Westerholm]] undrar om de kartläggningar av personer och grupperingar som enligt Aftonbladet Primekonsulterna låtit göra av olika aktörer inom (s) ”kanske skulle kunna falla under allmänt åtal”, då detta torde vara tillståndspliktigt enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Westerholm lyfter även fram initiativet Eftervalsdebatt som uppges vara finansierad av pr-räven [[Harald Ullman]] (och som sägs ha ”blodsband till Prime”). Samme skribent ”finner en viss oklarhet i var Arena står i denna kökkemödding av aktörer som agerar i en rent konklavisk tradition med slutenhet som värdeord”.

[[Daniel Suhonen]] skriver i Aftonbladet att [[Niklas Nordström]], [[Carl Melin]], [[Fredrik Fällman]] och [[Ewelina Tokarczyk]] arbetade på Prime med Svensk Näringslivs-projektet ”Den naturliga tillväxten”, med målet att ”Socialdemokraterna skulle klippa med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, bejaka kärnkraft och RUT, samt ta avstånd från fastighets- och förmögenhetsskatten”. Också han nämner Arenagruppen och undrar om [[Björn Elmbrant]], [[Katrine Kielos]], förre metallbasen [[Göran Johnsson]] och de andra i Arenas oberoende valanalysgrupp visste att Melin ”agerade i Arenas valanalys på Svenskt Näringslivs uppdrag”.

[[Marika Lindgren Åsbrink]] förvånas över att det ”under en tid funnits debattörer, såväl socialdemokratiska som från andra partier, som velat utmåla S som tillväxtfientligt”. Hon medger att ”Visst finns det tillväxtkritiker bland en minoritet av medlemmarna, framför allt bland de unga” /…/ ”Men den överväldigande majoriteten av alla sossar jag träffat tycker att tillväxt är bra. Det är helt enkelt en icke-fråga.”

[[Peter Johansson]] på Röda Berget tycker att Carl Melin och Niklas Nordström ”är naturligtvis välkomna i debatten”, och skriver att om de vill ändra den socialdemokratiska politiken är det deras rätt som medlemmar, ”men gör det då som medlemmar och inte som betalda PR-nissar på näringslivets uppdrag”.

[[Mats Engström]], tidigare på Aftonbladet, går ännu längre och tycker att socialdemokraterna på partikongressen i mars borde anta en uppförandekod som begränsar PR-firmors inflytande. ”Personer anställda på PR-bolag som inte uppger sina kunder bör till exempel inte kunna ha förtroendeuppdrag för det socialdemokratiska partiet”, skriver Engström, och tillägger att en sådan uppförandekod ”kan sedan följas av stadgeändringar på nästa ordinarie kongress”.

[[Sandro Wennberg]], själv pr-konsult, är på bloggen Partistaten inne på en liknande linje och skriver att lobbying måste ske genom att även pr- (eller snarare public affairs-) branschen är öppen med sina uppdragsgivare och arbetsmetoder.

[[Lena Sommestad]], av vissa framförd som partiledarämne, tycker att det är ”självklart att lobbying ingår som en del i det politiska spelet, men det betyder inte att tidigare s-politiker kan bete sig hur som helst i sina olika roller eller att all lobbying är acceptabel”.

På de unga S-kvinnorna Rebellas blogg påminner [[Sara Gunnerud]] om att Niklas Nordström är en av två sekreterare i den socialdemokratiska kriskommissionens arbetsgrupp om organisation. ”Nu måste man fråga sig om han gjort det på arbetstid för Prime/Svenskt Näringsliv”, skriver Gunnerud, och menar att Nordströms bidrag till gruppen kommer behövas granskas ordentligt. ”Finns det en bakomliggande agenda i det han för fram? Kanske är det inte ens möjligt för honom att slutföra arbetet i gruppen.”

[[Peter Andersson]] ”vill inte se en utveckling där misstanken om ‘avlönade inlägg’ blir något som slår mot alla bloggare”. Samtidigt varnar han för att ”risken är om vargarnas ylande, om det nu upplevs så, leder till att stängslet blir högre, elspänningen mer pådragen, vallgravar grävs och nya tankar och perspektiv stängs ute”. Det, menar Andersson, är det absolut sista socialdemokratin behöver.

Också på socialdemokratiska ledarsidor kommenteras historien. I Västerbottens Folkblad skriver [[Lena Sandlin]] att ”Niklas Nordström & co är lika ryggradslösa vindflöjlar som de som under 70-talet radikaliserades utan att tänka själva”. Hon konstaterar vidare att frågan om uteslutning väckts; ”Detta bör socialdemokratin ta på allvar”, skriver Sandlin och nämner i sammanhanget ”bloggare som Erik Laakso”.

I ett annat Folkblad, det i Norrköping, hoppas [[Widar Andersson]] att Aftonbladets reportage ”är ett enstaka bottennapp i debatten” inför socialdemokraternas partiledarval. ”Ska forna SSU-strider prägla Socialdemokratins framtidssökande så är det lika bra att kasta in handduken i förväg”, skriver Andersson.

* * *

I ett uttalande skriver [[Håkan A Bengtsson]], vd på Arenagruppen, att Prime ”har varit en av Arenagruppens många abonnenter” (vilket i sammanhanget betyder finansiärer) och bland annat köpt en upplaga av Carl Melins skrift ”Från medgång till nedgång”, som är en statistisk analys av valresultatet. ”En miss vi har gjort är att inte skriva att rapporten därmed är finansierad av Prime”, skriver Bengtsson, och konstaterar att Arenagruppen behöver skärpa sina rutiner för uppdragsutgivningen.

De uppgifter som framkommit beskriver Bengtsson som ”mycket beklagliga” och ger Arenagruppen ”anledning att vara självkritiska”. Som ett första steg bryter man samarbetet med Prime.

Kommentera