Försvinnande liten andel islamistisk EU-terrorism

Dagens Europolstatistik hämtar Makthavare.se från Tesat2010-rapporten (The European Union Terrorism and Situation Trend Report 2010.) Där finns en intressant lägessituation och siffertabell vad avser terrorbrott inom EU:s gränser att ta del av.

I den inledande sammanfattningen skriver Europolchefen, den 43-åriga Walesaren [[Rob Wainwright]] följande:

År 2009 fortsatte det totala antalet terroristattacker och antalet terrorism-relaterade gripanden i EU att minska. Detta är en välkommen utveckling som dock inte skall tolkas som en uppmaning till minskad vaksamhet. Islamistiska terrorister i och utanför EU fortsätter sträva efter urskillningslösa och massiva förluster. Separatistiska terrorister dödade fler människor i EU under 2009 än 2008. Den vänster- och anarkistiskt baserade terrorismen ökar i EU. Extremister, i synnerhet djurrättighetsextremister, har använt liknande metoder som de som terrorister använder. Således kvarstår hotet från terrorismen i den Europeiska unionen.

Rapportens tabellverk och statistik ger följande lägesbild vad avser antalet terrorbrott (planerade, förhindrade samt genomförda) begångna i EU under åren 2007-2009:

Sammanlagt antal: 1316

Islamistisk: 3 – 0,2 procent

Separatistisk: 1166 – 88,6 procent

Högerextrem: 5 – 0,4 procent

Vänsterextrem: 89 – 6,8 procent

Annan/Icke specificerad: 53 – 4,0 procent

Islamistisk terrorism uppfattas fortfarande som den största hotet mot de flesta medlemsstater, trots att bara en islamistisk terrorattack – en bombattack i Italien – utfördes under 2009”, skriver rapportens författare.

Vidare konstaterar rapporten att:

Det totala antalet terroristattacker i alla medlemsstater under 2009, utom Storbritannien (UK), minskade med 33 procent jämfört med 2008 och är nästan hälften av antalet attacker som rapporterats under 2007. Under 2009 rapporterade sex medlemsstater totalt 294 misslyckade, förhindrade eller framgångsrikt utförda terroristattacker, medan ytterligare 124 attacker i Nordirland rapporterats av Storbritannien.

I tretton medlemsstater, med Storbritannien undantaget, greps sammanlagt 587 personer grundat på misstanke om terrorbrott eller aktiviteter med anknytning till terrorism. En siffra som markerar en minskning med 22 procent jämfört med 2008 och cirka 30 procent år 2007. De flesta gripanden gjordes efter misstanke om medlemskap i en terroristorganisation. Andra gripanden gjordes efter brott relaterade till terrorattacker, däribland förberedelser, propaganda, finansiering av samt medhjälp till terrorism.”

Dessutom noteras att:

Antalet kvinnor som greps för terrorism-relaterade brott är fortfarande låg. Andelen kvinnor som greps efter misstanke om sådan brottslighet uppgick till 15 procent år 2009. Det kan jämföras med med 10 procent två år tidigare – 2007. De flesta av dessa gripanden var relaterade till separatistisk terrorism.”

I rapportens slutsatser konstateras också att:

Islamistiska terrorgrupper har ofta som mål att orsaka ett massivt antal dödsfall. Försöket att genomföra en attack mot ett amerikanskt trafikflygplan i december 2009 är bevis för uppsåt och förmåga hos islamistiska terrorister att iscensätta terrorattacker med ett potentiellt stort antal döda som följd.”

Islamistiska terrorism begås i allt större utsträckning av egenhändigt radikaliserade och ofta självlärda personer som agerar ensamma och på egen hand istället för i grupp. Som nämnts i medlemsstaternas rapportering underlättas denna utveckling av bruksanvisningar, effektiv propaganda och rekryteringsmaterial som finns lättillgängliga på internet.”

Högste ansvariga i EU-kommissionen för terrorismbekämpning och polissamarbetet inom EU som till stor del sker inom ramen för Europol är för övrigt den svenska kommissionären [[Cecilia Malmström]]. På sin blogg kommenterade hon under söndagen terrordådet i Stockholm med följande ord:

Attentatet igår på Drottninggatan i Stockholm väcker förstås både oro och fasa. Oro för att SÄPO har klassat det som ett terrordåd och jag vet efter många samtal med inrikesministrarna i Europa att beredskapen för ett tänkbart terrorhot har höjts i många länder. Fasa när jag tänker på vad som skulle kunna ha hänt i julruschen med alla människor. Samtidigt lättnad att inte fler blev skadade. Just nu är det mycket spekulationer och rykten. Jag vet inte mer än det vi kan läsa i media och jag förutsätter att polisen gör sitt jobb och att vi snart kan få fler detaljer. Men det är en brutal påminnelse om hur sårbara vi är i ett öppet samhälle och hur mycket skada en ensam individ har makt at ställa till med.

Kommentera