Mp-motion mot extraknäck

Andre vice talman [[Ulf Holm]] (mp) kräver i en motion att extraknäck och dubbelarbete ska förbjudas för riksdagens ledamöter, uppger Dagens Opinion.

I sin motivering pekar Ulf Holm indirekt ut [[Thomas Bodström]], dock utan att nämna honom vid namn, som avskräckande exempel. Holm skriver att han är ”otroligt förvånad över de riksdagsledamöter som förutom att vara riksdagsledamöter också hinner med en mängd uppdrag och t.o.m. annat lönearbete samtidigt med riksdagsuppdraget. Och då handlar det inte om mindre inhopp under sommaruppehållet för att arbeta någon vecka på det arbete man är tjänstledig från, utan till exempel som advokat i stora brottsmål”.

Ulf Holm motionerade om samma sak även under förra mandatperioden. Konstitutionsutskottet gick då emot förslaget med motiveringen att: ”…en reglering i syfte att förhindra visst arbete utanför riksdagen skulle kunna utesluta vissa grupper från möjligheten att åta sig ett uppdrag som riksdagsledamot”.

Holm anser att argumentation är märklig eftersom riksdagsuppdraget är på heltid. Han anser också att riksdagsledamöter som också jobbar för någon annan kan hamna i en jävsituation. Ulf Holm skriver nu: ”För att förhindra detta demokratiska problem tycker jag att det borde finnas ett allmänt förbud för riksdagsledamöter att också ha ett annat arbete utöver sitt ordinarie riksdagsarbete. Riksdagen bör ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att utreda ett förslag till lagstiftning om i vilken mån en riksdagsledamot ska kunna ha ytterligare annat arbete eller uppdrag utöver sitt ordinarie riksdagsarbete.”

Kommentera