Så tolkar du Valu (Uppdaterad)

Klockan 20 stänger vallokalerna. Samtidigt släpps kvällens första siffror, från den mytomspunna Valu – SVT:s och Göteborgs universitets vallokalsundersökning. Generellt brukar Valu ge en ganska god inblick i hur väljarna har valt, med omkring en procentenhets felmarginal. De flesta partier brukar skattas för högt i de ovägda siffrorna, medan socialdemokraterna och (i Valu 2006) sverigedemokraterna skattas för lågt. Socialdemokraterna brukar skattas mest fel, i valet 2006 gav Valu socialdemokraterna 30,8 procent, medan valresultatet var 35,0 procent.

Under åren har den Valu som presenteras i TV viktats allt mer sofistikerat, vilket har gett en förutsägelse som stämmer rätt väl överens med valresultatet. Den största avvikelsen 2006 var för socialdemokraterna, med en avvikelse på 0,7 procentenheter. Med andra ord kan man gissa att Valu kommer ligga rätt bra till.

Övriga ovägda siffror från Valu 2006:
(v): 7,2 (+1,3 jämfört med valresultatet 5,9)
(mp): 6,9 (+1,7 jämfört med valresultatet 5,2)
(c): 8,5 (+0,6 jämfört med valresultatet 7,9)
(fp): 8,3 (+0,8 jämfört med valresultatet 7,5)
(kd): 6,7 (+0,1 jämfört med valresultatet 6,6)
(m): 26,8 (+0,6 jämfört med valresultatet 26,2)
(sd): 1,9 (-1,0 jämfört med valresultatet 2,9)
övriga: 2,9 (+0,1 jämfört med valresultatet 2,8)

Läs mer i Väljarna i fokus, uppgifterna ovan är från tabell 4.3, sid. 42.

Kommentera