”Man har lyssnat på traditionell media”

Hur har sociala medier påverkat partiernas egna arbete under valspurten? Vi besökte centerpartiets valvaka och tog ett snack med deras sociala medier-ansvariga. Uppgivna men också hoppfulla var den något splittrade bilden.

Nu finns facit i hand för de politiska partierna och deras arbete med sociala medier under valrörelsen. Ulrika Ingemarsdotter, ansvarig för sociala medier hos centerpartiet samt Mattias Östmar, ansvarig för centerpartiets bloggplattform, ger ett något uppgivet intryck när vi ber de summera hur partiet använt och tagit intryck av nätets sociala dimension. Men det finns hopp. Nästa val.

Hur har centerpartiets valrörelse påverkats av sociala medier?

“Från centralt håll har det inte påverkats alls. Man har lyssnat på traditionell media och utgått från det”, säger Ulrika Ingemarsdotter.

“Jag har jobbat med de som är i rörelsen ute i landet. Och där är det fler personer som blivit inblandade hela vägen upp till riksorganisationen”, säger Mattias Östmar.

En del säger att sociala medier inte haft någon betydelse när det gäller partiernas möjlighet att påverka sina väljare, vad säger ni om det?

“Jag tror inte partiernas arbete med sociala medier har gjort så stor skillnad, däremot har det gjort stor skillnad för enskilda kandidater, som Fredric Federley till exempel”, säger Ulrika Ingemarsdotter.

“Det har gett en stor boost för kandiater ute i landet, framförallt på kommunal- och landstingsnivå. Där har det spelat roll och man har kunnat driva en mer effektiv valrörelse och ta till vara de små pauserna i den ordinarie valrörelsen och ha kontakt med människor via sociala medier”, säger Mattias Östmar.

Faller alla ambitioner med sociala medier efter valet?
“Risken är att det faller lite, men sen kommer man ta ett nytt djupt andetag och inse värdet av det. Då kommer man börja igen. Långt före nästa val”, säger Ulrika Ingemarsdotter.

“Många kandidater har fått blodad tand ute i landet, inte på central nivå. De kommer fortsätta och de har byggt upp en plattform under valrörelsen”, säger Mattias Östmar.

Det här var genrepet och nästa val är det premiär?
“Definitivt.”

Kommentera