”Det är inte alltid storleken som har betydelse”

Maud Olofsson betonade ansvar och underdogperspektiv när hon talade inför centeranhängarna på partiets valvaka. Samtidigt är hon självkritisk när det gäller partiets aktivitet mellan valen.

[[Maud Olofsson]] ställde sig frågan om centerpartiet inte skulle behöva ha valrörelse hela tiden för att hålla ångan uppe. Under sitt tal återkom hon till det ansvar alliansen tagit under den ekonomiska krisen samt hur många som trodde att centerpartiet var nere för räkning tidigt i valrörelsen.

”Det behövs en riktig valrörelse och en riktig fajt för att vi ska komma igång på riktigt. Svenska folket har uppfattat att vi kunnat ta ansvar och kunnat ta svåra beslut. Det är därför vi fått fortsatt förtroende. Det är på den här inslagna vägen vi måste fortsätta.”

Maud Olofsson berörde också sverigedemokraternas intåg i riksdagen.

”Väljarna har inte gjort det lätt för oss. Vi vet inte ännu det slutgiltiga läget, men det ser ut som att vi inte får egen majoritet. [...] Vi har prövats under den här mandatperioden och jag är säker på att vi klarar det de kommande fyra åren. Men jag hoppas också att det finns fler ansvarsfulla partier i riksdagen.”

När Maud Olofsson recenserar centerpartiets senaste mandatperiod riktar hon kritik mot den egna aktiviteten före valrörelsen.

”Centerpartiet har uträttat mycket under de här fyra åren, men låt oss vara ärliga, vi har varit för dåliga på att marknadsföra och sälja. Det räcker inte att komma igång i slutet av valrörelsen, vi måste hålla på hela tiden.”

Nu hoppas Maud Olofsson att partiet ska behålla energin från valrörelsen och ta med sig den in i nästa mandatperiod.

”Jag lovar att göra allt jag kan för att stärka centerpartiet. Det är inte alltid storleken som har betydelse.”

Kommentera