Extra: Vänsterlobbyist bakom Den Allierade Journalisten

Makthavare.se kan avslöja att det inte är en journalist som står bakom bloggen ”Den allierade journalisten” utan vänsterlobbyisten [[Pontus Björkman]]. Björkman är till vardags pressekreterare på Latinamerikagrupperna och kontaktperson för valkampanjen Global Rättvisa Nu som har samlat delar av miljö- och solidaritetsrörelsen. Björkman, som befinner sig på semester, bekräftar i kväll i ett sms till Makthavare.se att han ”samordnar bloggen och har bidragit till artikeln”.

Det var i Aftonbladet den 13 september som bloggen fick sitt genombrott. I en artikel, publicerad under pseudonym på kultursidorna, hävdas att det bedrivs en medveten kampanj för alliansen på nyhetsplats i landets fyra stora dagstidningar samt i SR och SVT. Det anmärkningsvärda med artikeln är att Aftonbladets kulturredaktör [[Åsa Linderborg]] lät publicera den anonymt. Hon motiverar publiceringen på följande sätt:

Aftonbladet Kultur publicerar i dag en osignerad artikel om mediernas valbevakning. Det är ytterst ovanligt att vi trycker en text där författaren/författarna inte står med namn. Den Allierade Journalisten är ett anonymt nätverk bestående av journalister som i sin yrkesverksamhet är i beroendeställning till de tidningar man granskat. Därför publiceras artikeln under pseudonym.

Spekulationerna gick därefter höga kring vem eller vilka som ligger bakom artikeln. Bland annat pekades Makthavare.se ut av Dagens Opinions chefredaktör [[Rolf van den Brink]]. Han spekulerade också i att den anonyma artikeln snarare ska ses som ett internt angrepp på Aftonbladets biträdande chefredaktör [[Lena Mellin]].

Det var Den Allierade Journalistens RSS-flöde som avslöjade att Linderborgs påstående om ett nätverk av journalister var fel. I sin egenskap av redaktör för bloggen har Pontus Björkman skickat in två inlägg med bilder via e-post, vilka inkluderade en avsändarsignatur som enbart synts i RSS-flödet, men inte som publicerade inlägg på bloggen.

Makthavare.se har ställt flera frågor till Björkman, bland annat om Åsa Linderborg är medveten om att han inte är journalist. Han har bett att få återkomma under morgondagen med skriftliga svar på frågorna. Makthavare.se har sökt Åsa Linderborg för en kommentar.

Makthavare.se får istället tag på Aftonbladets ställföreträdande ansvarige utgivare Lena Mellin:

Vad tyckte du om artikeln från Den Allierade Journalisten?

- Jag förstod aldrig varför den skulle publiceras anonymt, men jag kände inte till den förrän jag såg den i tidningen.

Har du ändå någon förståelse för att Åsa Linderborg valde att publicera den anonymt?

- Njae, jag har lite svårt att se vad det var i den som var så kontroversiellt.

Makthavare.se avslöjar i dag att det inte är en journalist som står bakom bloggen utan en pressekreterare på Latinamerikagrupperna, har du någon kommentar till det?

- Ja, det är aldrig roligt att bli lurad.

Menar du att Åsa Linderborg lurat dig?

- Nej, jag utgår ifrån att Åsa Linderborg blivit lurad och att hon inte kände till det här.

Var det du som fattade utgivarbeslutet om publiceringen?

- Nej, jag hade som sagt inte sett den innan, men jag är inte säker på att Jan Helin kände till den heller.

Ett av inläggen på bloggen innehåller en intervju med en representant för nätverket Global Rättvisa. Det är oklart om det är Björkman som intervjuat sig själv.

En genomgång av den besöksregistrering som gjorts på sajten gnuheter.com visar att bloggen fram till augusti då valrörelsen inleddes i princip enbart haft besökare från vänsterpartiet (Klicka på bilden för större läsbarhet)

Kommentera