En försiktig allians går till val

De fyra borgerliga partiledarna presenterade på torsdagen sitt jobbmanifest. Det är ett försiktigt dokument utan överraskningar. Makthavare.se har såklart tagit sig en titt på vad alliansen egentligen går till val på.

Det är som väntat jobben som står i fokus när regeringsalliansen ber om förnyat förtroende. Ett femte jobbskatteavdrag, enklare regler för företagare och rätt att arbeta till 69 års ålder är några av förslagen som ska stimulera till fler människor i arbete.

Manifestet bjuder på 68 konkreta, så kallade skarpa, förslag.

På det arbetsmarknadspolitiska området införs lärlingsprovanställning och det utlovas mer pengar till Arbetsförmedlingen för bibehållen kvalitet och tydligare prioritering av personer med funktionsnedsättning. Ungdomars situation på arbetsmarknaden ska stärkas via en rad förslag, såsom ändringar i jobbgarantin för ungdomar och höjt tak i det särskilda anställningsstödet för ungdomar. Den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar blir kvar.

Företagandet ska stimuleras och det statliga ägandet i Nordea, SBAB, och TeliaSonera bör minskas under nästa mandatperiod. Däremot behålls ägandet i LKAB och Apoteket. Staten ska också fortsätta vara majoritetsägare i Vattenfall. Satsningarna på kvinnligt företagande fortsätter och det ska finnas bättre rådgivning och mentorskap för alla företagare. En särskild statlig fond för investeringar i Norrlands inland ska inrättas och tillgången till elektronisk kommunikation i hela landet ska förbättras.

Alliansen lovar också att genomföra den nya lärarutbildningen, högre lånedel i studiemedlet, fler undervisningstimmar i de lägre årskurserna och en gymnasiereform.

Också sjukvården får sitt. Här utlovas en nationell satsning på ökad patientsäkerhet, satsningar för att minska köer inom akutsjukvården och utökat val i vården.

På miljöområdet utlovas fortsatt arbete för att driva på ett internationellt klimatavtal och ökade klimatinvesteringar utomlands. Alliansen vill också skapa en handlingsplan mot farliga kemikalier, stegvis skärpa miljöbilsdefinitionen, samt införa den s k supermiljöbilspremien på 40 000 kr för de snålaste bilarna.

På listan ”Om gud vill och pengarna räcker” står också ett femte jobbskatteavdrag, höjd gräns för statlig inkomstskatt, och ett par skattesänkningar till.

Nej, alliansens valmanifest är ingen kioskvältare. Men en mycket försiktig gemensam nämnare.

Vilka avtryck har småpartierna gjort i manifestet?
Det är tydlig att moderaterna är den ledande kraften i regeringsalliansen, och det är också de som satt tonen i valmanifestet. Av de fyra utmaningar [[Fredrik Reinfeldt]] lyfte fram i sitt sommartal, har alla en framskjuten position även i det gemensamma manifestet.

Men det finns också delar där de mindre samarbetspartierna satt sin prägel, i huvudsak inom de områden de ansvarar för redan i dag. För centerpartiet är det främst på arbetsmarknadspolitikens område det märks. De har inte fått med resten av alliansen på hela sin syn på LAS, men i manifestet föreslås en ”lärlingsprovanställning upp till 18 månader” som, vilket CUF-ordförande [[Magnus Andersson]] bloggade om häromdagen, kan ses som ett första steg mot de ungdomsavtal centerpartiet drivit. Centerpartiet har även fått med sig den övriga alliansen på sina förslag om en så kallad ”supermiljöbilspremie”, sänkt restaurangmoms och delar av miljö- och jordbrukspolitiken.

Folkpartiets inflytande märks, kanske föga förvånande, på skolområdet. I princip hela delen om skolan ligger i linje med vad folkpartiet och [[Jan Björklund]] drivit under mandatperioden. Det enda stora som inte redan beslutats, är en utredning om huvudmannaskapet för skolan. Men det slås även fast att alliansen ”inte kommer att vidta någon förändring i huvudmannaskapet under mandatperioden”.

Kristdemokraternas avtryck på manifestet är, åtminstone sett till formuleringar i texten, nästan mest påtagligt. Redan i inledningen slås det fast att ”det finns gränser för politiken” och att ”friheten för enskilda, familjer och gemenskaper i det civila samhället ska öka”. Äldre- och familjefrågorna får ganska stort utrymme i manifestet, och båda dessa områden är tydligt präglade av kristdemokraternas agenda. Bland annat ska en ”värdighetsgaranti” för äldreomsorgen finnas i alla kommuner och par som separerar ska erbjudas ett samarbetssamtal.

Så även om det är moderaterna som satt ramverken för manifestet, kan man konstatera att samarbetspartierna haft ganska stort inflytande på formuleringarna inom sina respektive politikområden.

Kommentera